Debattartikel

Vänsterpartiets valfrihet

Katarina Raneborn i ett svar till Ewa Sundkvist (kd) i NA:

katarinaDet största hotet mot verklig valfrihet är de inkomsts- och klassklyftor som finns i dag och som ökar med den borgerliga politiken. Om du t ex är långtidssjukskriven, arbetslös, studerande, lever på försörjningsstöd eller är pensionär utan kapitalinkomst så är dina ekonomiska resurser små. För de som saknar hög inkomst finns det små möjligheter att kunna göra de val som man egentligen önskar, eftersom högre kvalitet ofta kostar mer pengar. Man har inte heller möjligheten att leva det liv som man helst önskar, eftersom ekonomin sätter käppar i hjulet och styr de val som man blir tvungen att göra på grund av dålig ekonomi. Denna orättvisa vill vänsterpartiet komma till rätta med så att verklig valfrihet för alla kan bli verklighet. Detta kan ske genom minskade inkomstklyftor, förebyggande arbete, utbildningssatsningar, ökat socialt skyddsnät och en starkt förbättrad välfärd.

Det största hotet mot verklig valfrihet är de inkomsts- och klassklyftor som finns i dag och som ökar med den borgerliga politiken. Om du t ex är långtidssjukskriven, arbetslös, studerande, lever på försörjningsstöd eller är pensionär utan kapitalinkomst så är dina ekonomiska resurser små. För de som saknar hög inkomst finns det små möjligheter att kunna göra de val som man egentligen önskar, eftersom högre kvalitet ofta kostar mer pengar. Man har inte heller möjligheten att leva det liv som man helst önskar, eftersom ekonomin sätter käppar i hjulet och styr de val som man blir tvungen att göra på grund av dålig ekonomi. Denna orättvisa vill vänsterpartiet komma till rätta med så att verklig valfrihet för alla kan bli verklighet. Detta kan ske genom minskade inkomstklyftor, förebyggande arbete, utbildningssatsningar, ökat socialt skyddsnät och en starkt förbättrad välfärd.

Ewa Sundkvist skriver att ett företag måste ha stora vinster, och på så sätt motiverar hon varför hon anser att det är okej att stora summor av medborgarnas skattepengar flyttas till aktieägares plånböcker och skatteparadis i de privata vårdbolagen. Nu ser ju inte sanningen riktigt ut så. De flesta småföretagare som verkar inom andra branscher utanför vård, skola och omsorg kämpar på år efter år utan stora vinster.

Många nöjer sig med att verksamheten går runt och lämnar lön åt företagsledare och anställda. Den vinst som vissa år uppstår återinvesteras i företagets verksamhet. Privata företag står själv för sina risker utan den säkerhet som vårdbolagen får genom att garanteras betalt från skatter som betalas ut via kommuner och landsting. Varför ska vårdbolag ha en särskild gräddfil som andra privata aktörer inte ens kan drömma om, Ewa? Det spelar faktiskt ingen roll vilken kvalitet som upphandlade vårdbolag presterar, bra eller dålig, så får de ändå betalt från kommun och landsting. Detta tycker vänsterpartiet är fel.

Visst finns det vårdbolag med både bra och dålig kvalitet, men det blir i de flesta fall en dyrare vårdform som leder till att vi får mindre vård för pengarna. Vänsterpartiet vill inte tillåta vinster inom vård, skola och omsorg eftersom vi anser att risken är för stor. Dels den ekonomiska risken att de offentliga kassorna töms på pengar som går till aktieägare och skatteparadis. Men ännu värre de risker som kan uppstå med vanvård och dålig kvalitet för de enskilda individer som kan drabbas. Inom den kommunala äldreomsorgen är de flesta ”kunderna” dementa. Hur ska det vara möjligt för en dement person att kunna välja det bästa alternativet och hur ska de ha möjlighet att få sin röst hörd om något är fel?

Vänsterpartiet vill utveckla den offentliga välfärden så att valfrihet kan erbjudas till alla! Man ska själv kunna välja vad man vill ha hjälp med inom t ex hemtjänsten, hur det ska utföras och varje person ska få ett stort inflytande på den omsorg som ges. Utbildning till alla barn och vuxna ska finnas med en hög kvalitet på lika villkor. Inom landstinget ska vi kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete, bemötande och bygga vårdsystem som utvecklar valfriheten inom den offentliga sektorn. Valfrihet behöver inte vara privat och vinstdrivande.

Katarina Raneborn (v)

Kopiera länk