• Hem
  • Vår politik i R...
sida

Vår politik i Regionen

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

Inför valet 2018 antog Vänsterpartiet i Örebro län en valplattform som kommer att ligga till grund för den politik vi driver fram till nästa val.

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

Varje år lägger vi ett budgetförslag till Regionfullmäktige i Örebro län.

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets budget och Verksamhetsplan 2021 – 2023. En budget för en stark välfärdspolitik i Örebro län.

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets budget och Verksamhetsplan 2020 – 2022. För SOLIDARITET inom Region Örebro Län.

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets förslag till budget och Verksamhetsplan 2019-2021. Ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla – inte bara för de rikaste .

Kopiera länk