• Hem
  • Regiongruppen
sida

Regiongruppen

 

 

Jihad Menhem

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

JihadMenhem

 

Uppdrag: Regionråd – gruppledare ; Regionfullmäktige – ledamot ; Regionstyrelsen – vice ordförande ; Fokusberedning för Folkhälsa – ordförande ; Ekonomi, service- och ägarutskott ; Regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté – ledamot ; Regionalt samverkansråd – ledamot. Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård – ordförande

Epost: [email protected]

Tele: 070-594 71 89, 019-602 71 89

—————————————————————————————————————————–

 

Therese Hoikkala

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ; Valberedning regionfullmäktige – ledamot ; Fokusberedning för närsjukvård – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-535 41 88

 

—————————————————————————————————————————–

 

Kenneth Lantz

Örebro län södra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ledamot ; Regionstyrelsen – ersättare ; Nämnden för regional tillväxt – vice ordförande ; Nämnden för Samhällsbyggnad – ersättare ; Valberedning regionfullmäktige – ersättare ; Styrelsen för Länstrafiken i Örebro AB – ledamot : Region Örebro läns förvaltnings AB – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-335 84 91

—————————————————————————————————————————–

 

Ingvar Eriksson

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ordinarie ; Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor – ersättare ; Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-084 75 26

 

—————————————————————————————————————————–

 

Margareta Carlsson

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

MargaretaCarlsson

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ordinarie ; Fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård – vice ordförande; Patientnämnden – ordinarie ; Styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-394 36 58

 

—————————————————————————————————————————–

 

Anneli Mylly

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionstyrelsen – ersättare ; Personalutskott – vice ordförande ; Region Örebro läns förvaltnings AB ; Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice – ledamot – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-634 94 01

 

 
—————————————————————————————————————————–

 

Katarina Raneborn

Örebro län södra valkrtsen

katarina

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Nämnden för Samhällsbyggnad – ledamot ; Fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-699 09 00

 

—————————————————————————————————————————–

 

Mia Sydow Mölleby

Örebro län södra valkretsen

 

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – Ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 070-633 71 89

 

—————————————————————————————————————————–

 

Rune Karlsson

Örebro län södra valkretsen

rune

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusberedning för klinisk forskning och utbildning – ledamot ; Stiftelsen Örebro läns museum, styrelsen – ersättare ; Demokratiberedningen – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-738 34 54

 

————————————————————————————————————————-

 

Jessica Carlqvist

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård – vice ordförande ; Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor – ersättare.

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-325 63 86

 

—————————————————————————————————————————–

 

Gunnel Lindblom

Örebro län valkrets Örebro/Lekeberg

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Etikrådet – ledamot ; Demokratiberedningen – vice ordförande ;

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-680 84 20

 

—————————————————————————————————————————–

 

Ireen von Wachenfeldt

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare

Epost: [email protected]

Tele:070-569 87 93

 

 
 

—————————————————————————————————————————–

 

Gertowe Thörnros

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare

Epost: [email protected]

Tele:076-206 90 49

 

 
 

—————————————————————————————————————————–

 

Yvonne Möllberg

Örebro län västra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare

Epost:

Tele:

 

 
 

—————————————————————————————————————————–

 

Stefan Backius

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor – ledamot ; Styrelsen för Värmlands- och Örebro läns skogsskola – ersättare

Epost: [email protected]

Tele: 070-314 86 37

 

—————————————————————————————————————————–

 

Camilla Andersson Larsson

Örebro län norra valkretsen

Camilla

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare ; Nämnden för regional tillväxt – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 073-771 08 44

 

————————————————————————————————————————-

 

Ulf Axelsson

Örebro län norra valkretsen

 

Uppdrag: Regionfullmäktige – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele:

 

————————————————————————————————————————-

 

Lena Rosborg

 

Uppdrag: Fokusberedning för folkhälsa – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele:

 

—————————————————————————————————————————–

 

Jan Ask

 

Uppdrag: Fokusberedning för folkhälsa – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele:

 

 
————————————————————————————————————————-

 

Christina Hermansson Plaçon

Christina

 

Uppdrag: Fokusberedning för närsjukvård – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele: 072-718 03 27

 

 
————————————————————————————————————————-

 

Ewa Lindén

 

Uppdrag: Patientnämnden – ersättare

 

Epost:

Tele:

 

—————————————————————————————————————————–

 

Gordana Sutic

Gordana

 

Uppdrag: Revisor – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele: 072-887 80 90

 

————————————————————————————————————————-

 

Henric Elgstrand

Henric

 

Uppdrag: Styrelsen för Länsgården Fastigheter AB – ledamot ; Stiftelsen Bergslagsgårdarna – ersättare

 

Epost: [email protected]

Tele:

 
————————————————————————————————————————-

 

Nadia Abdellah

rune

 

Uppdrag: Styrelsen för Länsteatern i Örebro AB – ledamot

 

Epost: [email protected]

Tele:

 
 
 ————————————————————————————————————————-

 

Gun Forsström

GunF

 

Uppdrag: Vilt- och naturvårdskommittén – ledamot

Epost: [email protected]

Tele:

 

 
—————————————————————————————————————————–

 

Lisbeth Lund

klasse2

 

Uppdrag: Ledamot i den Politiska styrgruppen för Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro Län

Epost: [email protected]

Tele:

 

 
—————————————————————————————————————————–

 

Klas-Göran Vilgren

klasse2

 

Uppdrag: Rådet för funktionshinder – ledamot

Epost: [email protected]

Tele: 070-534 65 98

 

 
—————————————————————————————————————————–

 

Ulla Andersson

Ulla

 

Uppdrag: Pensionärsrådet – ledamot

 

Epost:

Tele:

 

 
—————————————————————————————————————————–

Kopiera länk