Okategoriserade

1 2 3 17

Gemensamt arbete i länet för jämlik hälsa

Pressmeddelande

Region Örebro län vill fortsätta samverka kring folkhälsofrågor i länet, och fokusberedningen för folkhälsa föreslår därför förnyade avtal för gemensamt arbete.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och lika livsvillkor för alla länsinvånare.
Inom ramen för lokala folkhälsoavtal samverkar Region Örebro län med flera aktörer, bland annat länets kommuner, för att främja ett långsiktigt arbete inom folkhälsoområdet. Under våren löper de gamla avtalen ut, och fokusberedningen för folkhälsa föreslog i dag regionstyrelsen att erbjuda samverkansparterna nya avtal.

Folkhälsa i ett brett perspektiv
– Det är viktigt att vi gemensamt i länet kan arbeta med folkhälsofrågorna utifrån ett brett perspektiv, och på så sätt skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i hela Örebro län. I det arbetet är avtalen mycket betydelsefulla, säger Jihad Menhem (V), ordförande i fokusberedningen för folkhälsa.

Förutom länets kommuner föreslås också Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro bildningsförbund erbjudas avtal för samverkan för lokalt folkhälsoarbete. Alla dessa parter har varit delaktiga i processen att ta fram avtalen.

Samlad kunskap ska leda till insatser
Arbetet med jämlik hälsa för länsinvånarna sker även i andra spår.
– Utöver avtalen genomför fokusberedningen för folkhälsa också ett komissionsarbete för jämlik hälsa i Örebro län. Kommissionen ska i bred samverkan ta fram den samlade kunskapen som finns inom området, och därefter föreslå insatser som skapar förutsättningar för att nå en mer jämlik hälsa hos befolkningen i länet, säger Jihad Menhem.

Kontakt:

Jihad Menhem, ordförande i fokusberedningen för folkhälsa, telefon: 070-594 71 89

Katrin Larsson, chef staben för hållbar utveckling, telefon: 019-602 17 44

Marie Gustafsson, chef område välfärd och folkhälsa, telefon: 019-602 63 61

Dags för Örebroregionen att testa kortare arbetsdagar

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad V Alla människor behöver ha en livsstil som ger oss tid att leva. Ett alltmer tempofylld arbetsliv stressar sönder vår hälsa och relationerna till våra nära. Samtidigt som rekordmånga människor står utan arbete eller har osäkra timanställningar så arbetar andra sig sjuka. Under de senaste tjugo åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat drastiskt framförallt bland kvinnor och deltidsarbetare.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om sex timmars arbetsdag med bibelhållen heltidslön. Det är en framtidsreform som möjliggör ett rikare liv där vi på ett smart sätt kan dela på arbete och fritid. Erfarenheter har också visat att det är ett ekonomiskt framgångskoncept. Mycket forskning och studier gjorda av bl.a. Stockholms universitet, Karolinska institutet och tidigare Arbetslivsinstitutet visade att den både den upplevda hälsan förbättrades och sjukfrånvaron minskade bara man kortade arbetsveckan med några timmar.

Många politiker hävdar idag att vi inte har råd med reformen om sextimmars arbetsdag. Precis samma argument hörde man 1971 när riksdagen beslutade om 40-timmars arbetsvecka, d.v.s. reformen från tio till åtta timmars arbetsdag. Då var det radikalt, idag något självklart. Läs mer

Starkt resultat för landstingets sista år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Örebro län

Det ekonomiska resultatet för 2014 hamnade planenligt på ett överskott om 246 miljoner kronor för Örebro läns landsting (numera Region Örebro län). Av överskottet har 150 miljoner kronor avsatts till framtida investeringar. Regionstyrelsen behandlade årsredovisningen vid sitt sammanträde den 8 april.image

Långsiktigt ansvarstagande och utrymme för satsningar
– Resultatet, tillsammans med de senaste drygt tio årens överskott, ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande, samtidigt som vi kan klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Under 2014 har vi också startat nya verksamheter och tagit beslut om nya satsningar inom regionens verksamhetsområden vilka alla är finansierade. Landstingsskatten höjdes också med 50 öre under året för att möta framtidens investeringar och utmaningar.

Hållbar utveckling och investeringar för barn och äldre
– Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling är förutsättningar för till exempel bra hälso- och sjukvård, en väl utvecklad kollektivtrafik samt starkt kultur- och bildningsområde, säger Camilla Hansén (MP), ersättare i regionstyrelsen. Den goda ekonomiska hushållningen ger oss större möjligheter att arbeta med alla aspekter av hållbar utveckling framöver.

– Trots en orolig omvärld har vi under året kunnat bedriva och också utveckla angelägen verksamhet för länets alla invånare, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi har t.ex. satsat och investerat i vård för barn och äldre samt också inom psykiatrin. Vi står starka inför framtiden. Läs mer

Vi viker inte från kravet att stoppa vinster i välfärden

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby, Kenneth Lantz och Maria Nyberg i ett svar till Lars Ströman, NA:s ledare 19/8

V logga

.

Lars Ströman fortsätter sin kritik mot Vänsterpartiet på NA:s ledarsida. Den här gången blandar han ihop äpplen och päron när han gör en jämförelse mellan människor och varor. Samtidigt hävdar han att Vänsterpartiet inte är emot vinster i välfärden.

Vi hävdar att Ströman har fel, Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på att stoppa vinster i välfärden. Vårt fokus på att mota ut vinstintressena ur välfärdssektorn är ett tydligt ställningstagande om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett samhälle där omtanke, solidaritet och gemenskap ersätter girighet och konkurrens som drivkraft för samhällsutvecklingen.

För oss i Vänsterpartiet är det stor skillnad mellan att bygga ett vårdhem och att ge vård. Det påstås inte sällan att eftersom vi anlitar privata företag för att köpa varor eller bygga exempelvis en skola, så borde de även tillåtas att driva skolan. Lars Ströman skriver i sin ledare att Vänsterpartiet tillåter vinster i välfärden genom att köpa varor till välfärdssektorn från privata företag. Det är en orimlig jämförelse, det finns flera fundamentala skillnader mellan att driva en välfärdsverksamhet och att köpa varor eller bygga huset den finns i. Läs mer

Vänsterpartiet i Almedalen

Vänsterpartiet medverkar under årets Almedalsvecka. På vår egen dag, torsdagen den 4 juli arrangeras flera seminarier. Huvudtalare på kvällen är Jonas Sjöstedt, men även Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg kommer att tala på stora scenen. Vänsterpartiet hälsar alla som är i Visby välkomna till Almedalen!

AlmedalHela programmet för Vänsterpartiets dag i Almedalen den 4 juli:

09.45 Pressträff med Jonas Sjöstedt
Presskontakt: José Gutierrez, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072-207 35 53, Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64
Plats: Vänsterpartiets tält i Almedalen

Läs mer

 

 

 

Vänsterpartiet vill bevara, försvara och utveckla tre akutsjukhus i länet

Vår sjukvård ska tillgodose behoven i hela länet och vi kommer även i fortsättningen försvara våra tre akutsjukhus. Patienter som behöver vård ofta och länge ska få vården så nära bostadsorten som möjligt. Självklart ska all vård i länet hålla en god kvalitet.

Åtgärder för ekonomi i balans

Den ekonomiska oron med ökad arbetslöshet gör att Örebro läns landstings skatteintäkter sjunker. Landstinget beräknas behöva sänka kostnaderna med över 400 miljoner kronor till 2011.

På landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj redovisade landstingsdirektör Bo Anderson ett antal förslag på åtgärder för att minska landstingets kostnader.

 Några av åtgärderna: 

·         Samverkan mellan sjukhusen ska bli effektivare. Inom laboratoriemedicin och ortopedi pågår redan ett arbete i den riktningen. Nu läggs röntgenverksamheten och de kirurgiska specialiteterna till.

 

·         Pris- och lönekompensationen till verksamheterna föreslås bli en procent lägre än SKL:s index under åren 2010-2011.

 

·         Landstingets utbud inom samtliga verksamheter ska ses över. Går det att göra striktare eller annorlunda prioriteringar?

 

·         Minskade investeringsutgifter och minskat fastighetsunderhåll.

 

·         Minskad intern representation.

 

·         Effektivare inköpsprocess.

 

·         Sänkta kostnader för sjukresor.

 

·         Översyn av ambulansverksamheten.

 

Samtliga åtgärder ska nu snabbutredas och redovisas, en del redan inom en månad och andra tills i september.

 

Landstingsstyrelsen beslutade också att den politiska organisationen ska ses över. Det gäller arvoden, organisation, partistöd med mera. 

 

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly besöker Örebro län ”idag” tisdag den 5 maj!

Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommer till länet ”idag” tisdagen den 5 maj och passar då på att bland annat besöka Alléskolan i Hallsberg och Virginska skolan i Örebro.

Lars Ohly kommer också att medverka i Sveriges radio Örebro i programmet ”Rakt på sak” klockan 15.00, så lyssna gärna på debatten. Klockan 16:30 torgmöte på Stortorget i Örebro.

– På kvällen klockan 19.00 debatterar Lars Ohly med Fredrik Malm (fP) i Restaurang Wobbler. Debattledare är Lars Ströman, ledarskribent på Nerikes Allehanda,

 

Schema för besöket:

"Idag" tisdagen den 5:e Maj

  • 10:30 – 13:00 Besök på Alléskolan i Hallsberg, Träff med elever och personal. 
  • 13:30 – 14:30 Besök på Virginska skolan i Örebro, Träff med elever och personal,
  • 14:30 – 15:15 Presskonferens, Virginska skolan
  • 15:30 – 16:15 Programmet "Rakt På Sak" som sänds i Radio Örebro.
  • 16:30 – 17:30 Torgmöte på Stortorget i Örebro.
  • 19.00 – 21.00  Debatt med Fredrik Malm (fP) i Restaurang Wobbler. Debattledare är Lars Ströman, ledarskribent på Nerikes Allehanda. Alla är välkomna!

 

För frågor kontakta:

  • Vänsterpartiet Örebro län – Bjarne Lind, 019-12 14 10
  • Lars Ohlys pressekreterare – Kristoffer Housset, 076-1454202

 

Fler jobb – bättre jobb (och solsken) Vänsterpartiets 1 maj firande i Örebro län

Fler jobb – bättre jobb är parollen när Vänsterpartiet och Ung Vänster organiserar 1 majfirande i Örebro län. Att så många är beredda att gå ut och manifestera för ett bättre Sverige ger hopp om framtiden.

I Kumla var vädret tipp topp, människorna underbara, äppelkakan ljuvlig och kamplusten enorm, vad kan man mer begära undrar Anki Ahlsten (partisekreterare) som var på plats och höll tal.

Under parollen Arbetarpolitik och Socialism samlades 80 personer i Vänsterpartiets Degerfors demonstrationståg och cirka 100 till slöt upp till möte på Medborgarplatsen för att höra Degerfors avgående riksdagsledamot Peter Pedersen hålla brandtal mot borgarregeringen.1 majfesten blev stor succé med cirka 250 jublande åhörare som kom för att lyssna Ola Magnell.

I Örebro samlades cirka 400 personer i Vänsterpartiets demonstrationståg och 200 till slöt upp till mötet på Stadsparken. Huvudtalare var Anki Ahlsten, Vänsterpartiets partisekreterare; Lisa Claeson, ordförande för Ung Vänster Örebro län och Murad Artin, Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro.

  Här kan du läsa Anki Ahlstens förstamaj tal

 

Bilder från V Örebro och V Degerfors 1 maj-firandet.

 

 

 

 

1 2 3 17
Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62