Okategoriserade

1 2 3 7

Gemensamt arbete i länet för jämlik hälsa

Pressmeddelande

Region Örebro län vill fortsätta samverka kring folkhälsofrågor i länet, och fokusberedningen för folkhälsa föreslår därför förnyade avtal för gemensamt arbete.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och lika livsvillkor för alla länsinvånare.
Inom ramen för lokala folkhälsoavtal samverkar Region Örebro län med flera aktörer, bland annat länets kommuner, för att främja ett långsiktigt arbete inom folkhälsoområdet. Under våren löper de gamla avtalen ut, och fokusberedningen för folkhälsa föreslog i dag regionstyrelsen att erbjuda samverkansparterna nya avtal.

Folkhälsa i ett brett perspektiv
– Det är viktigt att vi gemensamt i länet kan arbeta med folkhälsofrågorna utifrån ett brett perspektiv, och på så sätt skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i hela Örebro län. I det arbetet är avtalen mycket betydelsefulla, säger Jihad Menhem (V), ordförande i fokusberedningen för folkhälsa.

Förutom länets kommuner föreslås också Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro bildningsförbund erbjudas avtal för samverkan för lokalt folkhälsoarbete. Alla dessa parter har varit delaktiga i processen att ta fram avtalen.

Samlad kunskap ska leda till insatser
Arbetet med jämlik hälsa för länsinvånarna sker även i andra spår.
– Utöver avtalen genomför fokusberedningen för folkhälsa också ett komissionsarbete för jämlik hälsa i Örebro län. Kommissionen ska i bred samverkan ta fram den samlade kunskapen som finns inom området, och därefter föreslå insatser som skapar förutsättningar för att nå en mer jämlik hälsa hos befolkningen i länet, säger Jihad Menhem.

Kontakt:

Jihad Menhem, ordförande i fokusberedningen för folkhälsa, telefon: 070-594 71 89

Katrin Larsson, chef staben för hållbar utveckling, telefon: 019-602 17 44

Marie Gustafsson, chef område välfärd och folkhälsa, telefon: 019-602 63 61

Dags för Örebroregionen att testa kortare arbetsdagar

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad V Alla människor behöver ha en livsstil som ger oss tid att leva. Ett alltmer tempofylld arbetsliv stressar sönder vår hälsa och relationerna till våra nära. Samtidigt som rekordmånga människor står utan arbete eller har osäkra timanställningar så arbetar andra sig sjuka. Under de senaste tjugo åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat drastiskt framförallt bland kvinnor och deltidsarbetare.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om sex timmars arbetsdag med bibelhållen heltidslön. Det är en framtidsreform som möjliggör ett rikare liv där vi på ett smart sätt kan dela på arbete och fritid. Erfarenheter har också visat att det är ett ekonomiskt framgångskoncept. Mycket forskning och studier gjorda av bl.a. Stockholms universitet, Karolinska institutet och tidigare Arbetslivsinstitutet visade att den både den upplevda hälsan förbättrades och sjukfrånvaron minskade bara man kortade arbetsveckan med några timmar.

Många politiker hävdar idag att vi inte har råd med reformen om sextimmars arbetsdag. Precis samma argument hörde man 1971 när riksdagen beslutade om 40-timmars arbetsvecka, d.v.s. reformen från tio till åtta timmars arbetsdag. Då var det radikalt, idag något självklart. Läs mer

Starkt resultat för landstingets sista år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Örebro län

Det ekonomiska resultatet för 2014 hamnade planenligt på ett överskott om 246 miljoner kronor för Örebro läns landsting (numera Region Örebro län). Av överskottet har 150 miljoner kronor avsatts till framtida investeringar. Regionstyrelsen behandlade årsredovisningen vid sitt sammanträde den 8 april.image

Långsiktigt ansvarstagande och utrymme för satsningar
– Resultatet, tillsammans med de senaste drygt tio årens överskott, ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande, samtidigt som vi kan klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Under 2014 har vi också startat nya verksamheter och tagit beslut om nya satsningar inom regionens verksamhetsområden vilka alla är finansierade. Landstingsskatten höjdes också med 50 öre under året för att möta framtidens investeringar och utmaningar.

Hållbar utveckling och investeringar för barn och äldre
– Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling är förutsättningar för till exempel bra hälso- och sjukvård, en väl utvecklad kollektivtrafik samt starkt kultur- och bildningsområde, säger Camilla Hansén (MP), ersättare i regionstyrelsen. Den goda ekonomiska hushållningen ger oss större möjligheter att arbeta med alla aspekter av hållbar utveckling framöver.

– Trots en orolig omvärld har vi under året kunnat bedriva och också utveckla angelägen verksamhet för länets alla invånare, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi har t.ex. satsat och investerat i vård för barn och äldre samt också inom psykiatrin. Vi står starka inför framtiden. Läs mer

Vi viker inte från kravet att stoppa vinster i välfärden

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby, Kenneth Lantz och Maria Nyberg i ett svar till Lars Ströman, NA:s ledare 19/8

V logga

.

Lars Ströman fortsätter sin kritik mot Vänsterpartiet på NA:s ledarsida. Den här gången blandar han ihop äpplen och päron när han gör en jämförelse mellan människor och varor. Samtidigt hävdar han att Vänsterpartiet inte är emot vinster i välfärden.

Vi hävdar att Ströman har fel, Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på att stoppa vinster i välfärden. Vårt fokus på att mota ut vinstintressena ur välfärdssektorn är ett tydligt ställningstagande om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett samhälle där omtanke, solidaritet och gemenskap ersätter girighet och konkurrens som drivkraft för samhällsutvecklingen.

För oss i Vänsterpartiet är det stor skillnad mellan att bygga ett vårdhem och att ge vård. Det påstås inte sällan att eftersom vi anlitar privata företag för att köpa varor eller bygga exempelvis en skola, så borde de även tillåtas att driva skolan. Lars Ströman skriver i sin ledare att Vänsterpartiet tillåter vinster i välfärden genom att köpa varor till välfärdssektorn från privata företag. Det är en orimlig jämförelse, det finns flera fundamentala skillnader mellan att driva en välfärdsverksamhet och att köpa varor eller bygga huset den finns i. Läs mer

Vänsterpartiet i Almedalen

Vänsterpartiet medverkar under årets Almedalsvecka. På vår egen dag, torsdagen den 4 juli arrangeras flera seminarier. Huvudtalare på kvällen är Jonas Sjöstedt, men även Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg kommer att tala på stora scenen. Vänsterpartiet hälsar alla som är i Visby välkomna till Almedalen!

AlmedalHela programmet för Vänsterpartiets dag i Almedalen den 4 juli:

09.45 Pressträff med Jonas Sjöstedt
Presskontakt: José Gutierrez, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072-207 35 53, Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64
Plats: Vänsterpartiets tält i Almedalen

Läs mer

 

 

 

Vänsterpartiet vill bevara, försvara och utveckla tre akutsjukhus i länet

Vår sjukvård ska tillgodose behoven i hela länet och vi kommer även i fortsättningen försvara våra tre akutsjukhus. Patienter som behöver vård ofta och länge ska få vården så nära bostadsorten som möjligt. Självklart ska all vård i länet hålla en god kvalitet.

Åtgärder för ekonomi i balans

Den ekonomiska oron med ökad arbetslöshet gör att Örebro läns landstings skatteintäkter sjunker. Landstinget beräknas behöva sänka kostnaderna med över 400 miljoner kronor till 2011.

På landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj redovisade landstingsdirektör Bo Anderson ett antal förslag på åtgärder för att minska landstingets kostnader.

 Några av åtgärderna: 

·         Samverkan mellan sjukhusen ska bli effektivare. Inom laboratoriemedicin och ortopedi pågår redan ett arbete i den riktningen. Nu läggs röntgenverksamheten och de kirurgiska specialiteterna till.

 

·         Pris- och lönekompensationen till verksamheterna föreslås bli en procent lägre än SKL:s index under åren 2010-2011.

 

·         Landstingets utbud inom samtliga verksamheter ska ses över. Går det att göra striktare eller annorlunda prioriteringar?

 

·         Minskade investeringsutgifter och minskat fastighetsunderhåll.

 

·         Minskad intern representation.

 

·         Effektivare inköpsprocess.

 

·         Sänkta kostnader för sjukresor.

 

·         Översyn av ambulansverksamheten.

 

Samtliga åtgärder ska nu snabbutredas och redovisas, en del redan inom en månad och andra tills i september.

 

Landstingsstyrelsen beslutade också att den politiska organisationen ska ses över. Det gäller arvoden, organisation, partistöd med mera. 

 

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly besöker Örebro län ”idag” tisdag den 5 maj!

Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommer till länet ”idag” tisdagen den 5 maj och passar då på att bland annat besöka Alléskolan i Hallsberg och Virginska skolan i Örebro.

Lars Ohly kommer också att medverka i Sveriges radio Örebro i programmet ”Rakt på sak” klockan 15.00, så lyssna gärna på debatten. Klockan 16:30 torgmöte på Stortorget i Örebro.

– På kvällen klockan 19.00 debatterar Lars Ohly med Fredrik Malm (fP) i Restaurang Wobbler. Debattledare är Lars Ströman, ledarskribent på Nerikes Allehanda,

 

Schema för besöket:

"Idag" tisdagen den 5:e Maj

 • 10:30 – 13:00 Besök på Alléskolan i Hallsberg, Träff med elever och personal. 
 • 13:30 – 14:30 Besök på Virginska skolan i Örebro, Träff med elever och personal,
 • 14:30 – 15:15 Presskonferens, Virginska skolan
 • 15:30 – 16:15 Programmet "Rakt På Sak" som sänds i Radio Örebro.
 • 16:30 – 17:30 Torgmöte på Stortorget i Örebro.
 • 19.00 – 21.00  Debatt med Fredrik Malm (fP) i Restaurang Wobbler. Debattledare är Lars Ströman, ledarskribent på Nerikes Allehanda. Alla är välkomna!

 

För frågor kontakta:

 • Vänsterpartiet Örebro län – Bjarne Lind, 019-12 14 10
 • Lars Ohlys pressekreterare – Kristoffer Housset, 076-1454202

 

Fler jobb – bättre jobb (och solsken) Vänsterpartiets 1 maj firande i Örebro län

Fler jobb – bättre jobb är parollen när Vänsterpartiet och Ung Vänster organiserar 1 majfirande i Örebro län. Att så många är beredda att gå ut och manifestera för ett bättre Sverige ger hopp om framtiden.

I Kumla var vädret tipp topp, människorna underbara, äppelkakan ljuvlig och kamplusten enorm, vad kan man mer begära undrar Anki Ahlsten (partisekreterare) som var på plats och höll tal.

Under parollen Arbetarpolitik och Socialism samlades 80 personer i Vänsterpartiets Degerfors demonstrationståg och cirka 100 till slöt upp till möte på Medborgarplatsen för att höra Degerfors avgående riksdagsledamot Peter Pedersen hålla brandtal mot borgarregeringen.1 majfesten blev stor succé med cirka 250 jublande åhörare som kom för att lyssna Ola Magnell.

I Örebro samlades cirka 400 personer i Vänsterpartiets demonstrationståg och 200 till slöt upp till mötet på Stadsparken. Huvudtalare var Anki Ahlsten, Vänsterpartiets partisekreterare; Lisa Claeson, ordförande för Ung Vänster Örebro län och Murad Artin, Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro.

  Här kan du läsa Anki Ahlstens förstamaj tal

 

Bilder från V Örebro och V Degerfors 1 maj-firandet.

 

 

 

 

Det var en gång en Myra

Nu börjar det märkas, att det är ett borgerligt styre på riksplanet! Kommuner och även landsting, blir hårt drabbade av det kapitalistiska system som vår regering förordar. Jakten på sjuka, arbetslösa och pensionärer fortgår utan någon större hänsyn till hur ”marknaden” ser ut för dem.

Stora skattesänkningar har givit lite klirr i kassan hos de som är löntagare, men inte hos dom som är beroende av tex, sjukvård etc, det blir dom som får stå för skatteökningarna en gång till, när kommuner och landsting blir tvungna att höja skatten, bara för att kunna behålla basen i verksamheterna

Det börjar bli ganska jobbigt nu, att vi, vi på den socialistiska sidan, blir tvingade in i ett borgerligt system, att vi ska administrera en tok borgerlig politik mot vår politiska övertygelse.

Det finns för lite fransk arbetarrörelse här i landet, facken verkar knyta handen i fickan och gå vidare, som om ingenting har hänt, var har stridsviljan tagit vägen? Eller handlar det bara om att sko sig själv, precis som det borgerliga systemet vill…

Något i följande berättelse kan kanske kopplas till det system vi har idag på olika nivåer i samhället.

 

Det var en gång en myra. Den gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och gillade sitt jobb. Ledaren, den blå vargen, blev glatt överraskad när han fick se att Myran var så effektiv utan arbetsledning. Han tänkte om Myran är så effektiv utan arbetsledning, skulle Myran vara ännu effektivare med arbetsledning.

Den blå vargen anställde Kackerlackan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter, Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema.

Han behövde en sekreterare för att föra anteckningar…

…och han anställde Spindeln för att hålla reda på arkivet och svara i telefonen.

Den blå vargen var exalterad av de rapporter som Kackerlackan lämnade och bad honom att göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen.

Dessa dokument kunde den blå vargen visa sin chef.

Kackerlackan var tvungen att köpa en ny dator…

…och anställa Flugan för att ansvara för IT-avdelningen.

Myran som tidigare var en glad och produktiv arbetstagare, avskydde sitt nya jobb, han var ju tvungen att gå olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser..!

Den blå vargen tyckte att det var hög tid att anställa en chef till enheten där Myran jobbade

Chefs jobbet gavs till Bromsen, vars första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk arbetsstol till kontoret.

Den nya chefen, Bromsen behövde naturligtvis en dator och en personlig assistent för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och budgeten…

Enheten där Myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats, alla var irriterade och oroliga för sin framtid…

Då förslog Bromsen till den blå Vargen att man borde göra en arbetsmiljökartläggning.

Det framkom att Myrans enhet hade högre kostnader och produktiviteten hade minskat.

Då anställde den blå Vargen Ugglan, en välrenommerad konsult som skulle göra en undersökning och lämna förslag på förändringar.

Ugglan granskade verksamheten i tre månader och gick fram en gigantisk rapport vars resultat visade att: "DET FINNS FÖR MÅNGA ANSTÄLLDA"

Gissa vem den blå Vargen avskedade först?

Naturligtvis Myran, då rapporten visade att han led av " brist på motivation och hade en negativ inställning"

 

Rune Karlsson, Vänsterpartiet Askersund

Kommuner och landsting kan med regeringens hjälp hejda jobbkrisen!

Landstingsstyrelsen i Örebro läns landsting beslöt i dag att skicka en skrivelse till regeringen med anledning av den finansiella krisen, som nu innebär att allt fler företag varslar eller säger upp anställda. En ökande arbetslöshet oroar allt fler.

Till regeringen

Det offentliga Sverige står nu inför sin svåraste prövning på många, många år på grund av den globala finanskrisen och den snabba och kraftiga avmattning som vi nu ser i konjunkturen. Kommuner och landsting drabbas hårt av detta genom sitt starka beroende av skattekraften. Kostnaderna i den personalintensiva sektorn ökar mer än intäkterna. Antal varsel ökar och kraftiga besparingar planeras i landsting och kommuner i hela landet.

Medborgarnas behov av hälso- och sjukvård minskar dock inte när konjunkturen viker. Tvärtom vet vi att ökad arbetslöshet och oro i stället leder till ökad ohälsa och därmed ett ökat tryck på vården och andra offentliga insatser.

Vi föreslår därför regeringen att överväga följande åtgärder för att förbättra situationen för landsting och kommuner:

Värdesäkra statsbidragen!
Vi menar att det är mycket angeläget att staten nu omfördelar resurser till de grundläggande välfärdsuppgifter som landsting och kommuner svarar för. En sådan beredskap måste finnas i ett välfärdssamhälle som Sverige.
 
Samtidigt som konjunkturen dyker fortsätter den ständigt pågående utvecklingen av medicinsk teknik och nya läkemedel. Att vården hela tiden kan göra mer är en mycket positiv utveckling för medborgarna men det ökar också behoven och därmed kostnaderna.
En brist i finansieringssystemet är dock att de generella statsbidragen inte är värdesäkrade. I praktiken har statsbidragen varit frysta till 2007 års nivå.

Det är mycket viktigt att landstingen och kommunerna fortsätter sitt effektiviseringsarbete. Samtidigt är det avgörande att regeringen skyndsamt tar beslut om att värdesäkra statsbidragen för att realt stabilisera de finansiella förutsättningarna. 

Inför ett stimulansbidrag för investeringar!
Landstingen och kommunerna står inför omfattande ny- och reinvesteringar i fastigheter och infrastruktur. De försämrade finansiella förutsättningarna försvårar nu, eller till och med hotar, dessa för framtiden avgörande investeringar. I de fall investeringarna skjuts upp eller uteblir inverkar detta kraftigt negativt på den regionala och lokala arbetsmarknaden.

Landstingens och kommunernas beställningar av varor och tjänster är i många fall helt avgörande ”motorer” i de lokala och regionala ekonomierna. Stimulansbidrag till landsting och kommuner för att förbättra de finansiella förutsättningarna för att tidigarelägga investeringar, eller åtminstone genomföra de planerade, är mycket bra åtgärder i en aktiv finanspolitik för att mildra konjunkturnedgången.

Under flera år har i Örebro län bedrivits ett systematiskt arbete dels för att bygga upp ett medicinskt vetenskapsområde dels för att erhålla rätt att utbilda läkare vid Örebro universitet.
Ett beslut om en läkarutbildning i Örebro skulle tillföra arbetstillfällen såväl kort- som långsiktigt och i dagens ekonomiska kris frigöra planerade investeringar inom bygg- och planeringssektorn.

I tider av kris prövas samhällets förmåga att stå upp för sina medborgare. Regeringen har det yttersta ansvaret för de samlade offentliga finanserna. Inom det nationella och internationella regelverket för sunda offentliga finanser har regeringen större möjligheter än landsting och kommuner att agera under konjunkturcyklar.

Örebro läns landsting anser därför att det är mycket angeläget att regeringen nu skyndsamt vidtar åtgärder för att stärka landstingens och kommunernas finansiella förutsättningar genom att:

· besluta om långsiktig värdesäkring av statsbidrag till landsting och kommuner

· besluta om tillfälliga stimulansbidrag till investeringar i landsting och kommuner

 

Bakom skrivelsen står V, S, C och MP.

Årskonferens 2009 i Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet Örebro län har genomfört sin Årskonferens i Hallsberg den 21-22 februari.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ägnade sig konferensen till tema om ”Den Ekonomiska Krisen”! Mats Einarsson, partistyrelseledamot från Stockholm pekade i sin inledning på orskarerna till krisen – som han menade – främst står att finna – i den spekulationsekonomi som har tillåtits härja allt friare under de senaste decenierna!

Diskussionerna utmynnade i ett uttalande från konferensen med rubriken ”Bekämpa krisen – Regeringen måste agera!”

Till ordförande för partidistriktet, omvaldes Margareta Carlsson från Lekeberg.

Övriga ledamöter blev Pernilla Calmerfalk-Örebro, Gordana Sutic-Lekeberg, Ulla Diedrichsen-Ljusnarsberg, Asieh Ghadami-Örebro, Maria Nyberg-Karlskoga, Jessica Carlqvist-Örebro, Inga Folkesson-Lindesberg, Jihad Menhem-Örebro, Ulf Axelsson-Lindesberg, Mussie Ephrem-Örebro, Roland Halvarsson-Degerfors, Rune Karlsson-Askersund, Kenneth Lantz-Laxå och Tryggve Thyresson-Hallsberg.


==================


Bekämpa krisen – Regeringen måste agera!

Sverige upplever den djupaste ekonomiska krisen på decennier. En kris vi hittills bara sett början på. Antalet arbetslösa ökar snabbt. IF Metall räknar med att var fjärde medlem är arbetslös innan sommaren. 

I länet har 3 300 personer varslats sedan i höstas, de flesta kommer att ställas i en redan lång arbetslöshetskö. "1 400 arbetslösa, 40 lediga jobb i Sydnärke", är huvudrubriken i Nerikes Allehanda den 21/2.

Den borgerliga regeringen har, sedan den tillträdde, i snabb takt urholkat innehållet i arbetslöshetsförsäkringen.  Dessutom har de gjort medlemskapet i a-kassorna så dyrt att många tvingats lämna dem.

Vid sidan av detta bedriver borgarregeringen klappjakt på sjukskrivna. Till och med cancersjuka kan tvingas söka jobb i annan del av landet om en liten arbetsförmåga kvarstår.

Enorma belopp kommer genom dessa åtgärder att övervältras på kommunerna genom ökade kostnader för försörjningsstöd. Nu är det nog. Ett annat Sverige är nödvändigt. Verkligheten nödvändiggör att politikens perspektiv måste förskjutas.

 • Förstatliga bankväsendet – inget mångmiljardstöd utan ägarinflytande.
 • Förstatliga den hotade bilindustrin – privata intressen har inte ekonomisk kraft för det miljömässiga omställningsarbetet.
 • Återför riksbanken under demokratisk kontroll.
 • Skattejusteringar som ökar köpkraften för de sämst ställda.
 • Ökade statsbidrag till kommuner och landsting – återanställ de 200 000 offentliganställda som "rationaliserats" bort sedan 90-talet.
 • Stoppa all utförsäljning av gemensam egendom – spekulationsekonomin har gjort sitt.

Vänsterpartiet Örebro distriktets års- konferens

i Hallsberg 22 februari 2009

Frågor besvaras av:
Margareta Carlsson, ordförande
Tfn 0585-310 69, 073-0396986
Mia Sydow Mölleby, landstingsråd, ps-representant m.m.
Tfn 0582-134 38, 070-6337189

Stimulanspaket mot krisen – satsa på kommunerna och landstingen

Vänsterpartiet presenterade svaret på regeringens stimulanspaket. Totalt satsar Vänsterpartiet 12 miljarder mer än regeringen för att möta jobb- och finanskrisen.

– Just nu förvärras krisen ytterligare eftersom regeringen har fryst det ekonomiska stödet till kommuner och landsting. Vi måste omedelbart stoppa uppsägningarna i välfärden och försäkra att äldreomsorg, skola och hälso- och sjukvård fungerar. Människor måste känna sig trygga i sin vardag. Därför vill vi höja statsbidragen.

 

Regeringen har föreslagit en tilläggsbudget med totalt 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar inte ens en tiondels procent av Sveriges BNP. Det är otillräckligt menar Vänsterpartiet.

– Vi behöver göra betydligt större investeringar i välfärd och infrastruktur än idag. I ett läge med hög arbetslöshet behövs en expansiv finanspolitik som syftar till att sysselsättningen stimuleras. Vi vill se ett investeringsstöd på 8 miljarder riktat till kommunsektorn.

I Vänsterpartiets paket finns också förslag på en bostadsfond, ROT-avdrag och omfattande utbildningssatsningar. Totalt satsar Vänsterpartiet 12 miljarder mer än regeringen. Framförallt används pengarna till att hindra uppsägningar i välfärdssektorn, börja nya byggprojekt och se till att de som blivit arbetslösa får tillgång till utbildningar och en riktig arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer här.

FLER JOBB – BÄTTRE JOBB!

Arbetarrörelsens högtidsdag närmar sig! Här kan du läsa om Örebro läns 1 maj-arrangemang. Parollen är ”Fler jobb – Bättre Jobb!”.

 

 

Under parollen "Fler Jobb – Bättre Jobb" inbjuder Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län till årets 1:a Maj demonstration.

 

                                          

 

 Plats och tidschema:


 

  Vänsterpartiet i Hällefors

 • Vi firar första maj med tal, sång och musik klockan 11.00 på torget i Hällefors.

Kom och fira nyliberalismens dödsplågor. Vi bjuder på soppa. Sedan ser vi på förstamaj revyn klockan 13.00. 


 

  Vänsterpartiet i Degerfors och Karlskoga

Första maj firas i år i Degerfors

 • Samling på Jannelundstorget kl 10.45
 • Avmarsch mot Medborgarplatsen kl 11.00
 • Möte på Medborgarplatsen kl 11.30

Talare: Peter Pedersen, Riksdagsledamot; med flera

Ni är välkomna till 1 majfesten kl.19.30 i Folkets Hus Ola Magnell, Red Hot Community, med flera. 

Festen arrangeras av Vänsterpartiet i Degerfors, JBK Degerfors samt Folkets Hus

Ladda ner programmet


 

  Vänsterpartiet i Kumla

 • Samling och möte på Kumla torg klockan 11.00

Talare: Anki Ahlsten, Vänsterpartiets parti sekreterare; Kenneth Lantz, Vänsterpartiet Laxå och Erik Björn, ung vänster Kumla

Traditionellt bjuder vi även på kaffe/saft och appelkaka med vaniljsås som avslutning på samlingen.


 

  Vänsterpartiet i Örebro

 • Samling vid Skattehuset kl 13.00
 • Avmarsch mot Stadsparken kl 13.30
 • Möte i Stadsparken kl 14.00

Talare: Anki Ahlsten, Vänsterpartiets partisekreterare; Lisa Claeson, Ordförande för Ung Vänster i Örebro län; med flera


 

 

 

 

 

 

 

 Varmt Välkomna!!!

Leve 1:a maj den Internationella arbetarrörelsens dag

V reserverade sig i landstingsstyrelsen mot höjningen av färdtjänst- och sjukresetaxorna

Samhället ska i möjligaste mån anpassas och vara tillgängligt för samtliga medborgare, detta gäller också kollektivtrafiken. Färdtjänsten ska vara ett komplement till övrig kollektivtrafik för de personer som ändå inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst betraktas idag som en del av kollektivtrafiken.

Ladda hem reservationen som pdf-fil  

När det gäller avgifterna betraktas dock färdtjänst som något helt annat än övrig kollektivtrafik. Egenavgiften för färdtjänst föreslås nu öka ytterligare och för en kort resa (under 6 km) blir egenavgiften 40:-. Om man är färdtjänstberättigad är det möjligt att ansöka om månadskort för resor till/från arbete, studier och förtroendeuppdrag. Detta månadskort kostar lika mycket som Länstrafikens periodkort för samma reserelation. Det kortet kan inte användas för fritidsresor, utan då gäller egenavgiften för färdtjänstresa.

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder är en viktig utgångspunkt för det handikappolitiska arbetet i Sverige. Där fastslås bland annat att den fysiska miljön ska göras tillgänglig och att människor med funktionshinder ska få tillgång till och möjlighet till kommunikation och tillförsäkras ekonomisk och social trygghet.

Många med funktionshinder har sämre inkomster än övriga befolkningen Samtidigt har de ofta högre levnadsomkostnader. Det är inte rimligt att lägga ytterligare kostnader på en redan utsatt grupp.

 Egenavgiften för sjukresa med taxi utgör inte alls samma problem eftersom det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor på 1400:-/år. Färdtjänstkostnaderna kan däremot bli hur höga som helst.

 

För Vänsterpartiet

Mia Sydow Mölleby

Inför EU-parlamentsvalet den 7 juni 2009

Den 7 juni 2009 är det valet till Europaparlamentet.

Vänsterpartiets rikskonferensen som ägde rum 6-7 dec, 2008 behandlade partistyrelsens förslag till EU-valplattform.

Efter många intressanta debatter och pläderingar, enades konferensen om en valplattform och en lista med representanter till EU-parlamentet inför EU-valet 2009.

 

Valplattform och lista med representanter
På rikskonferensen behandlades partistyrelsens förslag till valplattform som du kan ladda hem och läsa här 91.71 Kb.
Listan med namnen på kandidaterna till EU-parlamentet kan du ladda ner
här. 34.63 Kb.

En presentation av alla personer på listan kan du ladda ner här.

Studera inför EU-valet
Vänsterpartiets EU-sekreteriat har tagit fram ett studiematerial för dig som söker fördjupning i EU-frågor inför valet.  Du kan ladda ner materialet här.

Rapporter från Vänsterpartiets EU-sekretariat
FISK, en rapport om fiskepolitiken i EU
HANDEL, en rapport om handelspolitiken i EU
LOBBY, en rapport om lobbyismen i EU
SJUK, en rapport om avreglering av sjukvården i EU

 

EU-parlamentslistan:

1.Eva-Britt Svensson

2.Hanna Löfqvist

3.Mikael Gustafsson

4.Berivan Öngörur

5.Erik Berg

6.Mussie Ephrem

7.Jöran Fagerlund

8.Lena Olsson

9.Per Andersson

10.Mona-Lisa Norrman

11.Marianne Eriksson

12.Daniel Hansson

13.Maj Wechselman

14.Wilmer Andersen

15.Monica Carlsson

16.Erik Josefsson

17.Thomas Lundberg

18.Liza Boethius

19.Azad Faruk Aslan

20.Kerstin Wallsby

21.Håkan Svennerling

22.Vasiliki Papayannis

23.Fredrik Bellino

24.Sirpa Mikkola Karlsson

25.Håkan Jörnehed

26.Agneta Hansson

27.Fredrich Legnemark

28.Jaqueline Dovblom

29.Willy Söderdahl

30.Elina Linna

31.Alexander Lowejko

32.Sara Högelius

33.Esteban A Calderon

34.Kerstin Hildebrand

35.Dan Karlsson

36.Elin Melander

37.Roland Halvarsson

38.Kerstin Burman

39.Fredrik Hallor

40.Ruzica Stanojevic

41.Johnny Holmberg

42.Jesper Odelberg

RÄDDA APOTEKET NU!

Nu är det dags att bestämma oss hur vi vill att framtidens apotek ska se ut. Innan det är för sent!

Inom en månad är regeringens slutgiltiga förslag på en avreglering färdigt och ska röstas igenom i riksdagen i vår. Detta trots att det finns mängder av bevis för att en avreglerad apoteksmarknad i Sverige skulle få negativa konsekvenser för hela samhället. Det är dags att svenska folket får säga sitt! Snart är det för sent.
Hur gick det för våra nordiska grannar som avreglerade sin apoteksmarknad? Läs mer här!

Protestera mot avregleringen av Apoteksmarknaden !
SKRIV UNDER PROTESTLISTAN:
http://www.raddaapoteket.nu

 

Fortsatt solidaritet med Gaza – lördag 31 januari kl.13.30 på Stortorget i Örebro

Ytterligare tvärpolitiska solidaritetsmanifestation lördag 31 januari klockan 13.30 på Stortorget i Örebro.

Lidande är inte slut bara för att bomberna slutat falla!
Den civila befolkningen i Gaza har ingen tillgång till varken livsmedel, bränsle, medicin och framför allt säkerhet.

Alla protester, aktioner och aktiviteter gör nytta. Det är en liten del av att bygga motståndet och visa solidariteten att pressa tillbaka den reaktionära högerlobbyn som agerar i frågan.

Slut upp och sprid så gott du kan i dina kretsar.

Vänsterpartiet är medarrangör

 

Manifestation under parollen Stoppa massakern i Gaza – Bryt blockaden!

Under parollen Stoppa massakern i Caza – Bryt blockaden samlades idag 40 tals personer från Vänsterpartiet, UV, Palestinagrupperna, Socialdemokraterna, SSU och Svenska freds med flera i en fredlig manifestation på Stortorget i Örebro. Mia Sydow Mölleby (v) landstingsråd och ledamot i partistyrelsen var en av 4 talare. Läs Mias tal här…

 

 Kamrater, mötesdeltagare!

Bomberna har slutat falla, militären drar sig tillbaka och kriget är över för den här gången. Krig förresten; i mitt huvud är krig något relativt ömsesidigt även om det inte är mellan två jämbördiga parter. Men detta har inte varit något krig;
Först har blockaden mot Gaza blivit allt hårdare, sedan har man byggt en mur runt om så befolkningen varken kan ta sig in eller ut och sedan har man börjat bomba alltihop!!

Det är inget krig, det är en massaker!

Bomberna har slutat falla och militären drar sig tillbaka, men det räcker inte. Blockaden mot Gaza måste brytas, förnödenheter måste släppas in och återuppbyggnaden måste sätta fart.

Resten av världen får inte låta sig nöja nu, vi måste fortsätta kämpa för det Palestinska folkets överlevnad, och det måste göras på alla nivåer!

FN:s resolutioner ska respekteras, också av Israel. Israels brott mot folkrätten måste bli ett fall för domstolen i Haag!

EU:s förhandlingar om fördjupat samarbete med Israel måste stoppas och det förmånliga handelsavtalet måste brytas!

Sveriges militära samarbete med Israel måste upphöra!

Sverige måste bryta isoleringen av Hamas och upprätta en dialog med Gazas regering!

Gazas regering är folkvald och det kan väl ändå inte vara så att demokratin bara gäller om USA och Israel anser att folk valt rätt?! Eller??

Upphandlingar i kommuner och landsting borde inte göras med länder som begår folkrättsbrott! Landsting kan hjälpa till med vårdplatser för Palestinska barn! Kommuner kan skaffa vänorter i Gaza!

Och vi då, var och en, vad kan vi göra? Många känner att det är meningslöst, att det inte spelar någon roll vad man gör, och det är lätt att bli uppgiven!

Men var och en av oss kan bidra! Vi kan bojkotta Israeliska varor, uppmana de lokala handlarna att inte ta in Israeliska varor och vi kan bidra med hjälp till Gaza, tex genom Palestinagrupperna och vi kan fortsätta protestera mot blockaden och övergreppen!

Det värsta som kan hända nu är att världen låter sig nöja med att bomberna slutat falla, att alla tystnar igen och att nöden i Gaza blir Palestiniernas ensak!!

Kamrater låt inte detta ske – fortsätt kämpa för det Palestinska folkets frihet och överlevnad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa din avsky mot Israels massakern i Gaza – Bojkotta Israel

Nu på lördag den 31 januari genomförs en manifestation mot massakern och lidandet i Gaza. Stortorget i Örebro kl.13.30-14.00.

Slut upp och sprid så gott du kan i dina kretsar.

Vänsterpartiet är medarrangör

 

Vänsterpartiet kräver:

– Israel måste omedelbart dra tillbaka sina trupper från Gazaremsan, upphöra med sin beskjutning och häva blockaden så att land-, luft och sjövägar kan öppnas.

– Sverige bör omedelbart upphöra med allt militärt samarbete med Israel.

– Sverige, Sveriges kulturliv och den svenska idrottsrörelsen bör införa en kulturell- & idrottslig bojkott mot Israel, och agera för att Israel stängs av från det pågående VM-kvalet i fotboll och Eurovision Song Contest.

– Sverige bör i EU agera för att det nuvarande förmånliga handelsavtalet sägs upp, att de pågående förhandlingarna om ett fördjupat samarbete mellan EU och Israel om säkerhets- och försvarspolitik avbryts och att unionens isolering av de demokratiskt valda Hamas hävs.

– Sverige bör i FN agera för att en internationell trupp under FN- mandat ska övervaka en framtida vapenvila.

Alla vänner av fred och folkrätt bör protestera mot Israels grova övergrepp, bojkotta israeliska varor och uppmana sina lokala handlare att ta bort israeliska varor.

Ett Fritt Palestina och en tvåstatslösning kan skapa fred i hela området! Riv muren och låt Palestinierna leva i ett och samma land, Palestina med de gränser landet fick 1967!

Ett folk som kämpar för sin självständighet och frihet kan aldrig besegras!

 

 

Bojkotta rasstaten Israel

Nu har det gått 18 dagar och den svenska regeringen tillsammans med andra EU-regeringar följer med tystnaden hur rasstaten Israel fortsätter med en kontinuerlig beskjutning av förbjudna fosforbomber mot befolkningen i Gaza.
Tystnaden och den luddiga ståndpunkten från svenska regeringen och EU blir automatiskt ett medverkande i denna omänskliga terror handling som rasstaten Israel utför.

Det är dags för svenska regeringen och EU att slopa den gamla retoriken om att be offret om återhållsamhet medan ockupationen fortsätter med sitt brott.

Fördöm Israels invasion i Gaza – Bojkotta rasstaten Israel

        

         

Sluta köpa israeliska varor. Medborgare, folkrörelser, fackföreningar och företag bör bojkotta varor från den rasstaten Israel.  

 

Vänsterpartiet kräver:

– Israel måste omedelbart dra tillbaka sina trupper från Gazaremsan, upphöra med sin beskjutning och häva blockaden så att land-, luft och sjövägar kan öppnas.

– Sverige bör omedelbart upphöra med allt militärt samarbete med Israel.

– Sverige, Sveriges kulturliv och den svenska idrottsrörelsen bör införa en kulturell- & idrottslig bojkott mot Israel, och agera för att Israel stängs av från det pågående VM-kvalet i fotboll och Eurovision Song Contest.

– Sverige bör i EU agera för att det nuvarande förmånliga handelsavtalet sägs upp, att de pågående förhandlingarna om ett fördjupat samarbete mellan EU och Israel om säkerhets- och försvarspolitik avbryts och att unionens isolering av de demokratiskt valda Hamas hävs.

– Sverige bör i FN agera för att en internationell trupp under FN- mandat ska övervaka en framtida vapenvila.

Alla vänner av fred och folkrätt bör protestera mot Israels grova övergrepp, bojkotta israeliska varor och uppmana sina lokala handlare att ta bort israeliska varor.

Ett Fritt Palestina och en tvåstatslösning kan skapa fred i hela området! Riv muren och låt Palestinierna leva i ett och samma land, Palestina med de gränser landet fick 1967!

Ett folk som kämpar för sin självständighet och frihet kan aldrig besegras!

Gaza solidaritet

Under lördagen samlades tiotusentals människor runt om i hela Sverige för att visa sitt stöd för det Palestinska folket och för att fördöma Israels folkrättsvidriga övergrepp.

I Örebro demonstrerade 800 personer mot israels massakern i Gaza.

I Stockholm samlades 12000 personer på Sergels torg för att efter tal och slagord tåga till Israels ambassad på Östermalm.

I Göteborg och Malmö samlades runt 4000 personer och i Umeå och Västerås nästan 1000.

Läs mer här, fler rapporter uppdateras

 

Svensk klinik bombad i Gaza

En klinik i Gaza som drivs av bland andra Svenska Kyrkan har träffats av en missil.

Byggnaden jämnades med marken.

– Det här är en humanitär katastrof. De går på byggnader som de vet är till för att hjälpa skadade, säger Christer Åkesson tf Utrikeschef på Svenska Kyrkan till aftonbladet.se.

Attacken ägde rum i går kväll.

– Alla som befann sig i kliniken fick en varning några minuter innan så de hann evakuera. Först träffades kliniken av en missil från ett plan, sedan följdes det upp med missiler från marken. Byggnaden jämnades med marken, säger Christer Åkesson.

En av tre kliniker

Det här är en av tre mödravårdskliniker som Svenska kyrkan är med och finansierar och driver i Gaza. Just nu höll den på att byggas om till en akutsjukvårdsklinik för att kunna hjälpa till i den desperata krigssituationen och den skulle i dag fyllas på med material som kommer med transporter från Svenska kyrkan och kyrkornas internationella katastrofallians, ACT.

Lastbilarna innhåller bland annat kosttillskott, mediciner och akutsjukvårdsutrustning till dessa kliniker.

– Det som råder i Gaza nu är en humanitär katastrof som är djävulsk. Här ger sig armén till och med på byggnader som man vet är till för att hjälpa folk i nöd. Det råder ingen tvekan om att de visste att detta var en klinik, säger Christer Åkesson.

Ingen skadades i attacken och arbetet med att bygga upp de andra två klinikerna kommer att fortsätta.

Linda Hjerten, Aftonbladet 


 

Till vänsterpartiets medlemmar

Som ni alla vet så har vi kämpat under hösten för att ena oppositionen. Vi har hela tiden sagt att vi vill ha ett regeringsalternativ bestående av tre partier och att vi inte ställer några ultimativa krav. Nu är vi där. Det har kostat på och vi har fått göra stora uppoffringar för att nå hit. Vi accepterar budgetreglerna, men partiet ändrar självklart inte uppfattning. Hur utgiftstaken sedan ska utformas blir en uppgift för en kommande regering.

Kompromissen har varit nödvändig för att nå det överordnade målet om att ena oppositionen. Många människor kräver av oss i oppositionen att vi ska enas för att få bort den sittande regeringen som sitter handlingsförlamad mitt i kristiden med lågkonjunktur och ständigt nya varsel. Det har varit viktigt för oss att lyssna på dem och ta det ansvar som människor förväntar sig av oss.

Även om vi fått göra uppoffringar så har våra tre partier nu ett gemensamt politiskt projekt. Vi är överens om att inriktningen i jobbpolitiken, välfärdspolitiken och klimatpolitiken måste förändras. Vår uppgift är att se till att det inte bara blir ord på ett papper. Trots att vi uppnått målet om att ena oppositionen så återstår egentligen allt arbete. Nu kommer det att tillsättas arbetsgrupper tillsammans med s och mp som ska utveckla politiken på centrala områden. Men framför allt återstår arbetet med att skapa entusiasm för en vänsterpolitik.

Vi kommer att gå till val med egna valmanifest, men väljarna förväntar sig också att få veta vilken politik som blir gemensam på ett antal viktiga politiska områden.

Det är nu viktigare än någonsin att fortsätta att utveckla vår egen politik och partiet. Därför får inte det påbörjade arbetet avstanna. Vi måste fortsätta knacka dörr, lyssna och finnas i människors vardag. Vi måste fortsätta att bygga allianser med våra vänner inom fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningen, solidaritetsorganisationer och andra som tillsammans med oss vill arbeta för att byta både regering och politik. Vi har ett utmärkt tillfälle att profilera oss i den kommande kampanjen inför EU- parlamentsvalet, då vi är det enda vänster och EU- kritiska partiet.

Nu fortsätter vi det viktiga politiska arbete som vi har framför oss tillsammans med andra rörelser som finns för förändring och för vänsterpolitik i framtiden. Med vänsterpartiets medverkan i ett regeringsalternativ kan en socialistisk och feministisk politik bli verklighet.

Lars Ohly       
Anki Ahlsten
 

 

Uppåt för vänstern!

Vänsterpartiet är nu Sveriges tredje största parti, efter socialdemokraterna och moderaterna. I en mätning från Demoskop, publicerad i Expressen, får vänsterpartiet 7,7 procent av väljarstödet. Det är en ökning med två procentenheter sedan förra mättillfället då v fick 5,7 procent av väljarstödet.

Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?Annat
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

 


Med detta sagt ser glappet mellan blocken ut att öka igen, från 5,3 procentenheter i förra mätningen, till 10,6.

Demoskops undersökning bygger på 1.011 telefonintervjuer med röstberättigade personer från 18 år och uppåt, 26 november till 3 december.

Så här blev resultatet för övriga partier. Men det är bara vänsterns uppgång som är statistiskt säkerställd.

Socialdemokraterna 39,7 (+0,6), vänsterpartiet 7,7 (+2,0), miljöpartiet 6,3 (+0,6), moderaterna 29,1 (+0,1), centerpartiet 4,0 (-1,4), folkpartiet 6,8 (+0,4), kristdemokraterna 3,2 (-1,2), Sverigedemokraterna 2,3 (-1,1), Övriga partier 1,0 (+0,1).

(Enligt DN:s webb 7 dec 2008).

 

1 2 3 7
Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62