Events

1 MAJ 2013: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län!

imageArbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Arbete, rättvisa, välfärd”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Årets 1 maj-insamling går till två organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och trygghet och till flickors skolgång i Afghanistan. Hälften av pengarna går till Svenska Afghanistankommittén, som är en erkänt stark och viktig biståndsaktör. Hälften går till den afghanska organisationen Hawca (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), en gräsrotsorganisation där afghanska kvinnor själva organiserar sig för sina rättigheter.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort: Läs mer

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder 17-18 oktober 2011.

Arrangör: Örebro läns landsting 

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Valvaka

Arrangör: Vänsterpartiet i Örebro län

 

Beskrivning:

Vi ska fira segern i valet på alla nivåer, kan hände de kommmer en mellanvaka om det blir nyval, vi återkommer med plats o tid om de skulle bli aktuellt

Mer info:
[email protected]

Vänsterpartiets 38:e Kongress 7 – 9 maj 2010

Arrangör: Vänsterpartiet

Beskrivning:

Partikongressen är vänsterpartiets högsta instans. I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och Europaparlamentet. Rösträtt har endast kongressombud.

Förslag till dagordning för kongressen, partistyrelsens förslag i program- och stadgefrågor samt programkommissionens förslag sänds till partiföreningarna senast fem månader före kongressens genomförande.

Motionsrätt har enskild medlem, partiförenings styrelse, medlemsmöte och årsmöte, distriktsstyrelse samt distriktsårskonferens. Motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast tre månader före kongressens genomförande.

Kongressens överläggningar och handlingar är offentliga.

Kongressens ärenden

Inkomna motioner med partistyrelsens och programkommissionens yttrande sänds till partiföreningar och valda ombud senast en månad före kongressens genomförande.

Kongressens dagordning skall uppta följande ärenden:

* partistyrelsens verksamhetsberättelse

* partistyrelsens ekonomiska rapport

* revisorernas berättelse

* beslut om ansvarsfrihet för den avgående partistyrelsen

* val

* riksdagsgruppens rapport

* Europaparlamentsgruppens rapport

* partistyrelsens förslag

* programkommissionens förslag

* inkomna motioner

Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av kongressen.

Kongressen väljer i skilda val

* Partiordförande

* Partistyrelsens övriga ordinarie ledamöter

* Partistyrelsens suppleanter

* Programkommission

* Revisorer

* Revisorssuppleanter

* Valberedning.

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder den 14 juni 2011.

Arrangör: Örebro läns landsting

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”.

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder hela dagen den 22 november 2010.

Arrangör: Örebro läns landsting

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder hela dagen den 20 september 2011.

Arrangör: Örebro läns landsting

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder den 14 december 2010.

Arrangör: Örebro läns landsting

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Budget 2011

Landstingsfullmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder hela dagen den 26 april 2011.

Arrangör: Örebro läns landsting

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Landstingsfullmäktige sammanträder

Arrangör: Örebro läns landsting

Beskrivning:
Landstingsfullmäktige sammanträder den 1 mars 2011.

”Landstingsfullmäktige är ”länets riksdag”, landstingets högsta beslutande organ, och dessutom det enda folkvalda parlamentet på länsnivå”

Delårsrapport, utdelning av naturvårdsstipendium.

Partidistriktets Årskonferens 20 – 21 februari 2010

Årskonferens för partidistriktet. Verksamhetsplanering, val av styrelse och andra sedvanliga årskonferensfrågor. I Årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna samt distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktetetsvalberedning, landstingsgruppen, partistyrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Årskonferens 2010 är förlagd i Hallsberg helgen den 20-21 februari.

Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Murad Artin senast den 6 februari. E-post: [email protected]

Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62