Debattartikel

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby och Kenneth Lantz i en debattartikel (NA)

.

Nu får Region Örebro län 86 miljoner kronor av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.
Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats till ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov.
Satsningen gör att landstingen kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

I vårdsatsningen ingår utöver dessa tre miljarder satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.
En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Jihad Menhem – regionråd (v) Region Örebro län
Mia Sydow Mölleby – riksdagsledamot (v) Örebro län
Kenneth Lantz – distriktsordförande (v) Örebro län

Hälsa – en klassfråga

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda 8/7

Jihad Menhem (V) Örebro län

Säg mig var du bor och vad du jobbar med och jag ska säga dig hur gammal du kommer att bli. Hälsa är helt enkelt är en fråga om klass. Du som har läst flera år på universitetet lever längre än du som slutade dina skolår efter grundskolan eller gymnasiet. I Sverige och även i Örebro län skiljer det fem till sex år i medellivslängden mellan olika kommuner och områden. Det är en orättvisa som leder till förtidig död. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Just därför driver vi i Vänsterpartiet stenhårt kravet på en jämlik sjukvård i hela landet. En vård fri från vinstintresse.

När klyftorna i samhället ökar, ökar också skillnaderna i hälsa och livslängd. Det hänger ihop. För tre decennier sedan, i början av åttiotalet var Sverige världsmästare i jämlikhet. Så ser det inte ut längre. Tvärtom. De ekonomiska klyftorna, och därmed hälsoklyftan, ökar snabbare än i något annat OECD-land och har så gjort de senaste tjugo åren. Därför tjänar en vd i ett svenskt storföretag lika mycket som 66 undersköterskor. I Sverige i dag står fattiga och rika hushåll långt ifrån varandra, vilket även avspeglar sig i folkhälsan. Läs mer

Vår skatt ska inte gå till ett fåtal krösusar

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vänsterpartiet har många medlemmar som är egna företagare. Tvärtemot vad borgerligheten hävdar så har vi en bra företags- och näringslivspolitik och det är många företagare, särskild kvinnliga, som vet om det. Det är företag som bidrar till att hålla landet Sverige rullande på olika sätt.

Att egna företagare kan vara vänsterpartister ses inte med goda ögon från högeralliansen. Från borgerligt håll så kör man på i samma enkelspår hela tiden ”Ni är emot privata företag!” nu senast i Regionfullmäktige. Men, nej, det är vi inte. Privata företag behövs inom många områden, något annat har vi aldrig sagt.

Det vi däremot har sagt är att vi är emot företag som skor sig på skattemedel, riskkapitalbolag som mjölkar ur skattepengar ur privata vårdcentraler. Vårdcentraler som etablerar sig i storstädernas välmående bostadsområden och behandlar lättare åkommor för större förtjänst och undviker socioekonomiska utsatta områden med djupare sjukdomsproblematik.

Vårdbolag som drar ner på bemanningen på äldreboendet för att öka aktieutdelningen och där den underbemannade personalen inte hinner med att ta hand om åldringarna. Vårdbolag som väger kissblöjor så att de kan användas lite till av tant Emma istället för att hon ska få en ny. Vårdbolag som gång efter annan blir uppmärksammade för vårdskandaler. Läs mer

V lägger inte ned något lasarett

Jihad Menhem, Maria Nyberg och Kenneth Lantz i en debattartikel (NA)

Utifrån de diskussioner som har varit på sista tiden angående Karlskoga lasaretts varande eller icke varande, vill vi från Vänsterpartiet Örebro län klargöra vår ståndpunkt: Vi tänker inte lägga ner något lasarett i vårt län!

Vi var de första som försvarade tre akutsjukhus i Örebro län under 90-talet då diskussionerna först kom upp. Vi har inte ändrat uppfattning och kommer inte heller att ändra uppfattning. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Vi försvarar inte länsdelssjukhusen av populistiska skäl, utan för att vi verkligen tror att dessa sjukhus har en utvecklingspotential som är till gagn för medborgarnas bästa.

Vänsterpartiet har en överenskommelse med majoritetspartierna i region Örebro län om att det ska finnas tre akutsjukhus och två förlossningsavdelningar i länet. Det är vad som gäller så länge Vänsterpartiet är med och styr, något annat är omöjligt för oss. Karlskoga och Lindesbergs lasarett är viktiga delar i länets vårdverksamhet och ingår i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Dessutom har vi gjort stora satsningar under de senaste åren på att bygga ut och modernisera sjukhusen.

Vänsterpartiet Örebro län fortsätter värna varje skattekrona för att förbättra möjligheterna för länets innevånare att få en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Vår politik är att ha kvar tre fullvärdiga akutsjukhus. För oss är det viktigt att principen vård efter behov även fortsättningsvis ska vara grundläggande för utformningen av sjukvården.

Jihad Menhem (V) Regionråd, Örebro län
Maria Nyberg (V) Vice ordförande, Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård
Kenneth Lantz (V) Ordförande, Vänsterpartiet Örebro län

 

En jämlik vård i en hållbar region

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) i en debattartikel (NA)

vsmp-rol

Rödgrönt samarbete för framtiden

En jämlik och tillgänglig vård av högsta kvalitet till var och en efter behov och en hållbar regionpolitik, såväl infrastrukturmässigt som kulturellt. Det är ledstjärnor i dag och inför framtiden. Vi arbetar för invånarna i Region Örebro län, och det präglar också den offensiva budget som vi i den styrande majoriteten, (S), (V) och (MP), lagt för år 2017.

Region Örebro läns verksamhetsplan 2017 berör var och en av oss, som länsbor, patienter och anhöriga. Världen i dag är full av förändringar, och i vårt län ökar såväl antalet invånare som antalet äldre. Det ökar också kraven på vården, som är vår största verksamhet, och budgetens drygt elva miljarder kronor ska användas så klokt som möjligt, till vård och till regional utveckling.

Det erbjuds en mycket god vård i Region Örebro län, men tillgängligheten, framförallt till vårdcentralerna, måste förbättras, och det arbetet fortsätter oförminskat. Vårdproduktionen ökar glädjande i form av fler mottagningsbesök och operationer. IT-lösningar bidrar också till ökad tillgänglighet. Genom denna utveckling erbjuds länsborna fler kontaktvägar till vården. I motsats till oppositionspartierna i Alliansen vill vi inte höja patientavgifter och högkostnadsskydd.

Vår åsikt är att vården i huvudsak ska finansieras solidariskt via skatt och inte drabba den enskilde. Ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Läs mer

Dags för de efterlängtade tio vänstermiljarderna till välfärden

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Bland alla de nya reformerna i budgeten finns det en som vi i Vänsterpartiet är allra stoltast över; att det varje år från och med 2017 tillförs 10 permanenta miljarder i generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det är den största budgetsatsningen på välfärden sedan 1993 och motsvarar kostnaden för 30 000 anställda – undersköterskor, barnmorskor, socialsekreterare, förskollärare och lärare. Efter årsskiftet träder reformen i kraft i människors vardag, till stor glädje och lättnad för tiotusentals patienter, deras anhöriga och alla som jobbar varje dag för att bära upp och utveckla svensk sjukvård, äldrevård och skola.

När Sverige växer måste också välfärden växa. Medan den tidigare alliansregeringen var mycket tydlig med sina prioriteringar; stora skattesänkningar för de välbeställda och en minskning av antalet anställda i välfärden; så visar den här regeringen genom att samarbeta med Vänsterpartiet att det är andra grupper som prioriteras.

budget

 

De 10 årliga miljarderna innebär en förståelse och respekt för dem, framförallt kvinnor, som burit lasset av nedskärningarna och de försämrade villkoren i välfärden, men reformen innebär också omsorg om alla oss som använder välfärden. Alla vi som har barn i skola och förskola, en äldre förälder i behov av stöd, som själva får influensa eller kanske cancer och som önskar tas om hand av personal som mår bra och hinner och orkar ta hand om oss utan stress. Läs mer

Tandhälsan har blivit en klassfråga

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, NA

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Tänderna tillhör kroppen! Basta! Därför är det ofattbart att inte tandvården ingår i högkostnadsskyddet.

En tidigare statsminister sa att” Det ska inte synas i munnen om man är fattig eller rik”. I dag, år 2016, syns det i munnen vilken samhällsklass du tillhör.

För undersökning och åtgärder så får du betala allt upp till 3000 kr själv. Har du otur och behöver ett större ingrepp med kanske flera lagningar och rotfyllnad så stiger kostnaden radikalt. Först 3000 kr och sedan får du betala hälften av det som överstiger. Då gäller det att du har dessa pengar på kontot. Att gå till socialtjänsten kan ju tyckas vara en bra idé för att få hjälp med tandvårdskostnaden. Men har du inkomster över norm så får du avslag på din ansökan. Möjligtvis kan du få beviljat att socialen betalar billigaste akuttandvård, det vill säga tandutdragning. Jasså, du vill ha kvar tanden? Kanske banklån kan vara en väg, men, hur var det nu? Är du låginkomsttagare eller har betalningsanmärkning? Ja då är den vägen stängd. Återstår vad?

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök. Läs mer

Kollektivtrafiken behöver ha ett hållbart ägande

Jihad Menhem (V) Regionråd i ett svar till oppositionsråd Katarina Tolgfors (M) Nerikes Allehanda, NA

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Som en privatiseringsförespråkare av välfärden och den gemensamma sektorn riktar regionens oppositionsråd Katarina Tolgfors (M) kritik mot den rödgröna majoriteten i Region Örebro län för den utredning som pågår just nu om hur regionen kan ta över driften av stadstrafiken i Örebro. Dessutom anklagar hon oss för att vi vill ha mer kontroll över en offentlig verksamhet som till hög del finansieras via skattemedel.

Jag är knappast förvånad av Katarinas kritik, det är en typisk attityd hos moderaterna!

En bra kollektivtrafik är för många av oss en absolut förutsättning för att våra liv ska fungera. Det handlar om våra resor till jobb, studier, träning, nöjen, familj och vänner. Men tyvärr, kvalitén på kollektivtrafiken i Örebro län når inte alltid upp till den standard vi önskar.

I regionens nuvarande avtal med de privata utförarna finns ett kvalitetskrav avseende förarnas bemötande, fördonens utrustning, trafiksäkerhetsåtgärder mm. Trots detta inkommer många klagomål från resenärer som handlar om bemötande, fordonens skick, inställda turer samt bristfällig information.

Medborgarnas synpunkter har fortlöpande diskuterats med trafikföretagen i syfte att de ska vidta åtgärder för att åtgärda bristerna, men tyvärr så återkommer eller kvarstår vissa brister under lång tid.

Fler och fler bussförare beskriver sin arbetssituation som omöjlig, med långa arbetsdagar uppdelade på flera körpass och med obetald tid mellan körpassen, utan möjlighet att använda tiden däremellan som man själv vill. Dessutom har många kvinnliga chaufförer slutat p.g.a. dåliga arbetstider och arbetsförhållande. Många mår dåligt av det ständiga upphandlandet och byten av arbetsköpare. Läs mer

Region Örebro län bör satsa pengar i sociala investeringsfonder

Jihad Menhem (V) Regionråd och ordförande i Fokusberedning för folkhälsa i en debattartikel i Nerikes Allehanda, NA

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Varje krona för att förebygga att ungdomar hamnar snett senare i livet är en välinvesterad krona, sett både till individ och samhälle. Örebro kommun var tidigt ute med att satsa pengar på att förebygga sociala problem genom så kallade ”sociala investeringsfonder”. Något vi i Vänsterpartiet även vill se i Region Örebro län.
Sociala investeringsfonder finns idag i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige, där Örebro kommun går i främsta ledet. Även flera kommuner i Örebro län bl.a. Kumla och Degerfors har öronmärkt pengar till sociala investeringar.

Med sociala investeringar menas att regionen eller kommunen lägger en pott pengar som sedan kan ansökas om till projekt som stöttar ungdomar som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Pengarna kan gå till exempelvis lästräning för barn eller insatser för långtidsarbetslösa och i övrigt stödja förebyggande arbetsmetoder och sysselsättningar som skapar en positiv utveckling för ungdomar. Utförare kan vara förvaltningar men det kan även handla föreningar som vill skapa en bättre framtid för ungdomar.

Syftet med fonderna är att genom aktivt förebyggande arbete minska de framtida utgifterna vad ett socialt utsatt liv kan medföra i form försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Genom att på detta sätt investera i dagens barn och unga minskar vi antalet trasiga vuxna i framtiden. Det är värt hur mycket som helst.

Vänsterpartiet vill starta arbetet med att implementera dessa sociala investeringsfonder även i vår Region Örebro län. Detta eftersom det är ett bra sätt att jämna ut skillnader i levnadsvillkor och göra tillgången till samhällets verksamheter jämlika. Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att växa upp i ett samhälle där inte klass- och könsskillnader påverkar förutsättningarna till ett långt och välmående liv. Läs mer

Avgiftsfri medicin – En tydligt feministisk reform

Jihad Menhem (V) Regionråd i en ledare Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Många av våra äldre har svårt att få pensionen att räcka. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd.

För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi i Vänsterpartiet nu driva reformen med avgiftsfria läkemedel för personer som är 80 år eller äldre. Vi anser att ingen ska behöva avstå från behandling och medicin av kostnadsskäl.

Avgiftsfria läkemedel skulle göra livet lättare för många och vore en tydlig feministisk reform. Detta eftersom kvinnor har lägre pensioner, men också för att kvinnor utgör en majoritet, drygt 60 procent, av dem som är 80 år eller äldre.

Medicin

En tydligt feministisk reform

Genom att satsa på generella system istället för inkomstprövade byggs en välfärd som håller ihop Sverige, som är politiskt stabil över tid och har stor legitimitet. Den generella välfärden pekar inte ut och stigmatiserar de som behöver mer av samhällets stöd och den medför även mindre byråkrati. Sett över tid är det tydligt att generaliteten har varit ett framgångsrecept för den nordiska välfärdsmodellen jämfört med de särskiljande inkomstprövade modeller som finns i många andra länder. För Vänsterpartiet är det därför prioriterat med generella välfärdsreformer som omfattar breda befolkningsgrupper. Läs mer

I ett bra samhälle finns det plats för alla sorter

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad VVi människor är alla olika. Vi har olika hudfärg. Olika stilar. Olika intressen. Olika behov. Olika mål. Olika reaktionsmönster. En del av oss är födda i Karlskoga, Nora, Laxå, Sarajevo, Kabul eller Beirut.
Vi har olika kön och sexuell läggning. Vi talar olika språk. Vi har olika livserfarenheter, olika utbildningar i bagaget samt varierande kultur och tro. Vi är unga och gamla och några av oss har funktionsnedsättningar.

Tillsammans är vi invånare i Region Örebro län och tillsammans är vi medborgare i Sverige.
Idag har den som inte är född här, eller den vars föräldrar är födda i annat land, ofta svårare att få arbete och bostad. Den som bär religiös eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering eller till och med hatbrott. Det är inte värdigt ett modernt samhälle som vårt att behandla människor på det sättet.

I vårt län ska alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och samma förutsättningar att få sjukvård, arbete, bostad och utbildning.
Att bygga ett bra samhälle handlar inte om att människor ska anpassa sig för att passa in. Ett bra samhälle är ett samhälle där det finns plats för alla, där var och en själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hon eller han vill beskriva sig själv. I ett sådant samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt istället för det som skiljer oss åt.

imageKampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrare. Det är en kamp om humanism och mänskliga rättigheter som ska omsättas i praktiken i vår Region och i hela landet. Demokrati ska omfatta var och en som bor i vårt land Sverige. Denna kamp måste föras på flera plan samtidigt.

Att se och bemöta vardagsrasismen, den man kan stöta på vid allt från politiska och föreningsmöten till arbetsplatserna, är en del av det antirasistiska arbetet. En annan del är att ta ställning mot öppet rasistiska rörelser och motverka en ökande acceptans för dessa. Både svensk- och utlandsfödda flickor och pojkar, kvinnor och män behövs i denna kamp.

Vi måste våga stå upp för ett mångkulturellt Sverige. Alla demokratiska krafter som tror på mänskligheten och på det mångkulturella samhället har ett ansvar att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

En antirasistisk politik är en politik för solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Och det kommer vi i Vänsterpartiet, tillsammans med andra att aldrig ge upp.

Jihad Menhem, Regionråd för Vänsterpartiet Örebro län

 

God hälsa är en förutsättning för ett fritt liv

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidnning

Jihad VEn god hälsa ger människor förutsättning att leva ett fritt och oberoende liv, och en jämlik och jämställd hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. I Region Örebro län arbetar vi målmedvetet för att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att utgå från jämlikhet och jämställdhet i beslutsfattande.

Trots en god generell folkhälsa i Örebro län, så fortsätter de sociala och könsmässigt betingade hälsoklyftorna vara stora och tydliga. Detta beror såväl på skillnader i levnadsvillkor samt på strukturella faktorer, d.v.s. sociala och ekonomiska villkor. Så våra hälsotillstånd påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan också av samhälleliga faktorer såsom möjligheten till utbildning, sysselsättning, social delaktighet och tillgång till hälso- och sjukvård.

Några tydliga exempel är skillnaden i upplevd hälsa mellan personer med kort respektive lång utbildning och personer med funktionsnedsättningar med icke funktionsnedsatta, även andra faktorer som t.ex. etnicitet och sexuell läggning spelar en stor roll i upplevd hälsa. Men den allra största ohälsan finns bland dem som slagits ut helt från arbetsmarknaden.

Arbetet med att främja hälsa och levnadsvillkor hos länets befolkning kommer i fortsättningen att intensifieras, därför upprättar Region Örebro län nu en kommission för jämlik och jämställd hälsa som kommer att jobba långsiktigt för att identifiera de oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i befolkningens hälsa samt bidra med kunskap och vägledning för att minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i Örebro län. Kommissionen kommer att ha en bred sammansättning och bestå av förtroendevalda, forskare, representanter från vården och näringslivet.

Jämlik och jämställd vård och hälsa för alla är ett av de viktigaste målen vi har i Region Örebro län. Det handlar om att motverka de negativa hälsoeffekterna av samhällets utveckling och ta vara på de positiva

Jihad Menhem (V) Ordförande i Region Örebro läns nya kommission.

Mansnormer och destruktiva mönster måste förändras

Jihad Menhem (V) Regionråd, Kenneth Lantz (V) DS ordförande, Maria Nyberg (V) Vice ordförande, Therese Hoikkala, (V) VU-ledamot, Ireen von Wachenfeldt (V) VU-ledamot Vänsterpartiet Örebro län i en debattartikel, NA

Vald-mot-kvinnor

25 november Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den innefattar alla. Kvinnor som män. FN har också instiftat att idag, den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Och dagen är tyvärr lika aktuell nu som när den inrättades år 1999. Dagligen näthatas, hotas och misshandlas kvinnor av män. Våldsdåden sker i alla typer av grupper, klasser och samhällen. Och är därmed något som inte kan tillskrivas en särskild grupp människor. Utom just gruppen män.
Det är män som hotar. Det är män som misshandlar och våldtar. Det är män som står bakom en stor del av allt våld vi ser i samhället.

Män faller också offer för misshandel men enligt Brottsförebyggande rådet är det stora skillnader i hur och vem som utövar våldet. När män utsätts för misshandel är förövaren oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. För kvinnor är förövaren oftare en närstående och brottet sker oftast i hemmet eller på arbetsplatsen.

Bara i Örebro län anmäldes förra året 1019 fall av misshandel riktat mot kvinnor. Antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning samma år: 24. Antal fullbordade våldtäkter: 118. Samtliga siffror gäller endast kvinnor över 18 år.
Då har vi inte talat om olaga hot, försök till våldtäkter eller psykiskt våld. Eller ens nämnt de barn som drabbas av att växa upp i ett hem där den ena vuxna förtrycker och/eller slår den andra. Vi vet också att de flesta brott av dessa slag aldrig anmäls. Därför ska de som vågar anmäla få samhällets förutsättningslösa stöd.

Kvinnojourer ska ha de resurser de behöver. I en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet utökas stödet till kvinnojourerna i landet till 25 miljoner kronor i år och därefter 100 miljoner kronor per år 2016 och 2017. Något vi är mycket stolta över att vårt parti varit med och drivit igenom. Läs mer

Fortsatt satsning på en jämlik och hållbar vård

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Den 16-17 november fastställs Region Örebro läns budget för nästa år. Vi i den styrande majoriteten, (S), (V) och (MP), har lagt fram en budget där vi fortsatt tar ansvar för hälso- och sjukvården och den regionalpolitiska utvecklingen. Det gäller också dagens och framtidens frågor om miljö och klimat. Satsningen på en jämlik och jämställd välfärd fortsätter.

Vi har fokus på en hållbar ekonomi. Region Örebro läns budget omsluter drygt tio miljarder kronor. Regionens totala ekonomi är fortsatt stark. Alla verksamheter får full ekonomisk uppräkning och sjukvården förstärks med drygt 100 miljoner kronor. Men kostnaderna för vården ökar i regionen precis som i landet i stort, så samtidigt som vi förstärker ekonomin tas åtgärder fram för att långsiktigt få balans i sjukvårdens ekonomi. Utöver detta effektiviseras styrningen och ledningen över dessa frågor. Med en ekonomi i balans kan vi ansvarsfullt investera för framtiden för att fortsatt garantera en vård med hög kvalitet.

Vi fortsätter utveckla en jämlik och jämställd välfärd som är solidariskt finansierad och som fördelas efter behov. Människors lika värde är grundläggande för oss, och alla våra invånare ska ha rätt till en likvärdig vård.

Vi höjer inte patientavgifterna i vården. Ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Läs mer

SD:s svek- satte sig i knät på riskkapitalbolagen

Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debatt artikel, NA

V loggaFöre valet ville SD framstå som att de var emot vinster i välfärden. Efter valet har de drivit en helt annan politik och försvarar riskkapitalisterna. Nu avslöjas att samtidigt som de gjort denna omsvängning har de haft täta möten med de företag som tjänar pengar på vinstjakten.

En stor majoritet av svenska folket vill att pengar till välfärden ska gå till just välfärd och inte till spekulanter och riskkapitalbolag. Vi vet att det blir färre anställda och fler otrygga jobb i äldreomsorg och skola när pengarna ska gå till vinster. Vänsterpartiet vill inte att skolor och vårdcentraler ska kunna gå i konkurs. Vi vill inte att flyktingar ska bo i mögliga rum på förläggningar medan ägarna tjänar miljoner. Vi vill ha en välfärd att lita på. Valmöjligheter kan vi ha utan vinstjakt.

I valrörelsen förra året var detta en av de stora frågorna. När SD fick frågor om vinster i välfärden stämde de in kritiken. Väljarna gavs intrycket att partiet inte vill att pengarna ska försvinna till ägarnas vinster. Jimmie Åkesson själv har sagt att ”vi har gått till val på att vi vill ha en begränsning av vinstuttag i välfärden”.

Efter valet förhandlade vi i Vänsterpartiet fram en överenskommelse med regeringen om att göra något åt problemen. Vi ska ta fram lagförslag som ställer krav på att överskott ska tillbaks till välfärden. Till det säger SD nej. SD blåste väljarna helt enkelt. Det är inget nytt att SD driver högerpolitik som gynnar de rikaste. Men bakom SDs kovändning finns något mer.

SD och företagens organisationer har på senare tid inlett ett nära samarbete, det har Dagens Industri avslöjat. Nu utformas viktiga delar av SD:s politik direkt av de storföretag som tjänar miljarder på välfärden. De säger själva att deras huvudmål med mötena är att fortsätta få plocka pengar från skolan, vården och omsorgen. SD har glatt satt sig i deras knä. Det är en vämjelig allians.

SD visar sitt rätt ansikte. Så fort de fick chansen svek de skolbarnen, de äldre och undersköterskorna.

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot Vänsterpartiet
Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Utlandsfödda har svårt att få vårdjobb

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, NA

V-JihadAlltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

En av de grupper som ofta möts av diskriminerande regler är invandrare som har utbildning inom hälso- och sjukvården och en lång yrkeserfarenhet, men som saknar en svensk legitimation.

Tyvärr är kraven för att få svensk yrkeslegitimation betydligt högre för dem som kommer från länder utanför EU jämfört med EU-medborgare, framför allt vad det gäller språktesterna. Jag kan hålla med att språket är oerhört viktigt att behärska när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården. Men att inte tillvarata den kompetens som dessa medborgare besitter genom orättvisa bedömningskriterier är ett slöseri med resurser. Läs mer

Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningarna

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar vi, (S, V och MP), en budget som tar sikte på framtiden och de utmaningar och möjligheter vi ser i länet. År 2015 kommer att vara ett år med nystart såväl inom hälso- och sjukvårdens område som inom hela det regionala utvecklingsområdet, då börjar nya Region Örebro län att verka och en helt ny sjukvårdsorganisation kommer att startas. Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningar som kompetensförsörjning och en vård med högre kvalitet till allt fler vårdbehövande samt de utmaningar som vi ser inom klimat- och miljöområdet.

Tillgängligheten till vården har fortsatt hög prioritet. Som exempel på det kan nämnas att vi satsar på att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos och att kontaktsjuksköterskor ska finnas inom alla cancerområden. För att säkra kompetensförsörjningen i sjukvården, avsätter vi pengar till fler specialister i allmänmedicin, fler utbildningsplatser för läkare samt erbjuda sjuksköterskor bättre villkor och akademiska utbildningsanställningar. För att patienter ska få snabbare och bättre sjukvård är det också viktigt att avlasta till exempel läkare och sjuksköterskor med uppgifter som andra yrkesgrupper kan göra bättre samt att satsa på bättre IT-stöd. Läs mer

Hbtq-personer bemöts ofta med okunskap

Jihad Menhem (V) landstingsråd och Cecilia Lönn Elgstrand (V) kandidat till Örebro kommunfullmäktige i en debattartikel, NA

V-Jihad-Cecilia

.

I minst 60 länder i världen är homosexualitet straffbart och i flera av dem riskerar homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer fängelse, tortyr och till och med dödsstraff. Även i länder där HBTQ- personer har formella rättigheter, saknas ofta i praktiken vilja, kunskap och engagemang från myndigheter att bekämpa hatbrott och diskriminering.

Det är mycket oroande att konservativa krafter, i framförallt Östeuropa, blir allt mer öppet homofobiska. I flera länder har Prideevenemang stoppats och myndigheter ser mellan fingrarna på högerextrema attacker på HBTQ- personer. Sveriges regering måste sätta press på de konservativa regeringarna på EU-nivå och i andra internationella sammanhang. Det handlar om internationell solidaritet!

Det är också så att i vår närhet, inom kommunerna och landstingen bemöts fortfarande HBTQ- personer ofta med okunskap, oförstående och även fördomar. Det kan vara gynekologen som självklart förutsätter att patienten har en manlig partner och gör stort nummer av att hon inte äter p-piller. Sådana situationer kan säkert uppfattas som oskyldiga, men innebär att HBTQ-personer ständigt måste kalkylera med risken att bli illa bemött om de säger som det är. Men det sker också rena kränkningar. Till exempel inom den psykiatriska vården, där homo- och bisexuella riskerar att få sin läggning ifrågasatt och diagnosticerad, istället för att få hjälp med det de sökte vård för. Läs mer

Bekämpa barnäktenskap och försvara barns rättigheter

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, KT 23/6

V-JihadDen 27 maj beslutade majoriteten av partierna i riksdagen att ställa sig bakom ett förslag från regeringen som innebär att det även i fortsättning kommer att vara möjligt att erkänna utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot regeringens förslag. Vi tycker att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap och det ska inte finnas några undantagsregler för det.

FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande dokument som innehåller viktiga bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Konventionen antogs av Förenta nationerna (FN) 1989 för att ge världens barn en bättre och tryggare uppväxt och rätt att behandlas med respekt. Sverige var ett av de första länder i världen som ratificerade deklarationen och värnade om barns rättigheter, bland annat genom att betona principen om att barnets bästa ska alltid beaktas i alla åtgärder som rör alla barn i Sverige, oavsett barnets bakgrund. Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det tyvärr fortfarande allvarliga brister på kompetens hos beslutsfattare om vad som avses med barnets bästa. Läs mer

Höjda avgifter i vården slår mot de ekonomiskt svagaste

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) svarar Alliansen i Örebro läns landsting (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, majoriteten i landstinget, tar ansvar för ekonomin idag samtidigt som vi ser framtida utmaningar och bygger en stabil grund även för morgondagen. Fast förankrade i den verklighet och de utmaningar vården står inför idag lyfter vi blicken och ser också förbättringsmöjligheter framåt. Det är viktigt att säkerställa en trygg, tillgänglig god och patientsäker vård för våra medborgare idag, men även i framtiden. Det är inte alls förvånande att alliansoppositionen, som står för något helt annat, är missnöjd med våra förslag.

Alliansoppositionen skriver att de är ”överraskade” och ”chockade” över att vi höjer skatten. Det blir lätt så i avsaknad av välfärdstänk och utan verklighetsförankring. När vårdpersonal slår larm om den stressade situationen på arbetsplatsen och oro för patientsäkerheten, när kommuner och landsting i hela landet tvingas höja skatter i spåren av regeringens skattesänkarrace, 18 av 21 landsting har höjt skatten, även borgerligt styrda landsting som samtidigt också höjt avgifterna i vården, när vi ser att arbetslösheten stiger i takt med regeringens passivitet, när människor känner otrygghet när välfärden monteras ned, då vill alliansoppositionen ha mer av det som inte fungerar. Läs mer

Vi satsar på fler specialister i allmänmedicin – 20 nya ST-läkare anställs

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar den styrande majoriteten i landstinget S, V och MP budgeten för 2014. Vi tar ansvar för framtiden och ser de utvecklings möjligheter som finns i vårt län. Landstinget står inför en rad utmaningar som vi måste ta på allvar om vi ska klara framtidens hälso- och sjukvård och regionens utveckling. Med budgeten lägger vi nu en stabil grund som säkrar en god vård även i framtiden, för våra barn och barnbarn.

Vi ser hur andelen äldre med stort vårdbehov ökar. Förväntningarna ökar också på vård av hög kvalitet och i rätt tid. Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen är stark och ger framtida möjligheter, men vården behöver också ges förutsättningar att ta till sig ny forskning och nya behandlingsmetoder. Förväntningar hos befolkningen att på ett snabbt och interaktivt sätt kunna kommunicera med vårdens olika delar ökar. E-hälsoutvecklingen blir allt viktigare för en väl fungerande och tillgänglig sjukvård. Vår ambition är också att förbättra kommunikationerna och ge människor bättre möjligheter att smidigt förflytta sig mellan orter i länet. Utvecklingen av kollektivtrafiken de närmaste åren kräver både investeringar och driftpengar. Ansvar för framtiden innebär också att vi i landstinget ständigt förbättrar vårt miljö- och klimatarbete. Läs mer

Vänsterpartiet tar avstånd från uranbrytning och prospektering i Örebro län

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Uran1Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, det kanadensiska prospekteringsbolaget URU planerar borrning på en rad olika platser i länet bland annat i Asker, Latorp och runt Kvarntorpshögen. En sådan borrning skulle innebära enorma risker för miljön och för de människor som bor och lever där.

Vi i Vänsterpartiet Örebro län har varnat för det här gång på gång. En brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa, dessutom kommer uranbrytning att hota dricksvattnet för åtskilliga kommuner i länet.

Uranbrytning är farligare än annan gruvbrytning och är en oerhört miljöförstörande verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige. Uran bryts som andra metaller oftast i gruvor, men även i dagbrott. När uranet har utvunnits ska sedan resterna neutraliseras. Just resterna är det som blir ett stort problem på de platser där uran bryts. Stora mängder krossade rester som fortfarande innehåller radioaktivt uran såväl som rester av andra farliga ämnen, t ex tungmetaller, ska tas om hand och förvaras på ett sådant sätt att vattendrag, marken eller grundvattnet inte tar skada. Läs mer

Ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA

I sin debattartikel riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. JihadHan hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna. Läs mer

Borgerliga partier värnar om privata vårdgivare

Katarina Raneborn (V) Örebro län i ett svar till Anna Ågerfalk (FP) i NA:
katarina
I onsdagens NA skriver Anna Ågerfalk (fp) att de borgerliga partierna i Örebro läns landsting tycker att kraven för de privata vårdföretagen är för höga och att det är orsaken till att privata vårdgivare avstår att öppna vårdcentraler i vårt län. Kanske är det dags för allianspartierna att tala sanning för väljarna vad ni egentligen tycker! I landstingsfullmäktige säger ni titt som tätt att ni vill ha fler privata aktörer för att höja kvaliteten i vården. Nu är det ju inte så att alla privata vårdgivare håller en högre kvalitet än de offentliga, utan ofta är det precis tvärt om. Ni kan ju inte ha undgått att läsa i tidningarna om både vårdbolag, privatskolor och assistansbolag som håller en låg kvalitet och t o m vanvårdar sina patienter/kunder. Samtidigt som ni vill lura väljarna att privat vård är bättre än den offentliga, så skriker ni högt för sänkta krav för de privata vårdgivare som vill öppna vårdcentraler och läkarpraktiker i vårt län. Den så kallade kravlistan innebär endast att landstinget ställer lika höga krav på privata vårdgivare som på den egna vårdverksamheten. Är inte det rimligt! Varför tycker ni att kvaliteten hos de privata vårdformerna ska vara lägre än hos de offentliga? Jo, det är nu som sanningen börjar krypa fram… Läs mer

Ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA 14/8

I sin debattartikel den 13 augusti riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. JihadHan hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna. Läs mer

Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62