Pressmeddelande

Regionledningen begär utredning om möjligheten att hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt

Pressmeddelande

V, S, MP
Rödgrönt samarbete för framtiden

Den politiska majoriteten föreslår i sitt förslag till verksamhetsplan för Regionstyrelsen i Region Örebro län 2018 att ett uppdrag läggs till förvaltningen om att utreda möjligheten att hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt framöver.

  • Karlskoga BB är viktigt för hela länet. Vi i den politiska majoriteten är hela tiden tydliga med att Karlskoga lasarett ska vara kvar med akutmottagning och förlossningsmottagning. Verksamhetsplanen med budget 2018 för Regionstyrelsen innehåller de uppdrag vi gav i vår politiska budget för regionen, men vi lägger nu till ett uppdrag om en utredning om möjligheten att framöver hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Beslutet att sommarsamordna förlossningsverksamheten i länet under tio veckor även i år är fattat av Regiondirektören. Behovet att säkra patientsäkerheten och personalens rätt till semester har gjort att det har skett en sommarsamordning 2016, 2017 och kommer att ske 2018.

  • Regionledningen väcker frågan redan nu för att kunna få ett underlag inför kommande år. Vi lyssnar på medborgarna och personalen, och även om sommarsamordningen är en verksamhetsfråga vill vi se ett ordentligt underlag vad som skulle krävas för att kommande år hålla förlossningarna i både Karlskoga och Örebro öppna året runt, säger Jihad Menhem (V), Regionstyrelsens vice ordförande.
  • Uppdraget innebär att förvaltningen får utreda förutsättningarna och konsekvenser för att hålla två förlossningsverksamheter öppna i Region Örebro län under årets alla veckor. Ett eventuellt öppethållande får inte gå ut över personalens rätt till sommarsemester, eller medföra risker för de födande kvinnorna eller för barnen, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Regionstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan på sammanträdet på fredag den 26 januari.

 

Kopiera länk