Pressmeddelande

Inga nya pengar varken till läkarutbildningen eller sjukvården i Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

S, V och MP Örebro läns landsting

Idag presenterade regeringen budgeten för 2014. Regeringen tillför inga nya resurser för läkarutbildningen i Örebro universitet, vilket majoriteten i Örebro läns landsting är kritisk till. Läkarutbildningen i Örebro finansieras idag till hälften av universitetet och landstinget tillsammans med Örebro kommun. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) landstingsstyrelsens ordförande säger:

– Trots att nu tre år har gått tar inte regeringen sitt ansvar och betalar för hela denna viktiga utbildning, detta i en tid där läkarbristen främst inom vårdcentralernas område är skriande. De pekar heller inte på att de tänker totalfinansiera utbildningen åren framöver heller. Regeringen tillför heller inga nya pengar direkt till landstingen. I den pressade ekonomiska situation många landsting befinner sig i idag hade det varit nödvändigt.

– Det är också förvånande att regeringen än en gång visar sig kallsinnig till att se människors behov av en fortsatt god hälso- och sjukvård. Detta trots att många landsting, även många borgliga landsting, har tvingats höja skatten för att klara av ta omhand människors vårdbehov. Under flera år har regeringen försummat landstingen och kommunerna. Enligt mig är det helt fel att låna pengar till skattesänkningar framför att satsa på välfärden verksamheter, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Vi känner oro för att regeringen inte ser problemen både med psykisk och fysisk ohälsa ute i länen. Trycket på vården ökar i alla åldersgrupper, speciellt bland de äldre. Landstingen behöver höjda statsbidrag för att kunna möta ohälsa och befogade krav på lönehöjningar i vården, säger Catrin Steen, landstingsråd för Miljöpartiet de gröna.

Jihad Menhem (V) fortsätter:
– Det är ansvarslöst av regeringen att skjuta över problemet med läkarbristen på landstingen. Högre utbildning är regeringens ansvar men här har både Björklund och Hägglund kastat dirigentpinnen och lämnat scenen. När vi i Örebro hjälper hela landet med nya läkare får vi inte alls det stöd vi förtjänar.

– I flera år har regeringens nedskärningspolitik urholkat välfärden, vilket har lett till såväl försämringar av kvalitet och arbetsvillkor samt ökade klyftor i samhället. I ett rikt land som Sverige bör alla invånare garanteras en likvärdig och hög kvalitativ sjukvård, avslutar Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet.

För mer information kontakta:

Marie-Louise Forsberg-Fransson, 070-515 74 09
Landstingsstyrelsens ordförande (S) [email protected]

Catrin Steen, 076- 100 83 82
Landstingsråd (MP) [email protected]

Jihad Menhem, 070-594 71 89
Landstingsråd (V) [email protected]

Kopiera länk