Övrigt

God Jul och Gott Nytt År önskar Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Örebro län hälsar alla medlemmar, sympatisörer, kämpar och aktivister en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi hoppas ni får mycket tid till vila och trevligheter så att vi alla är ordentligt laddade när det nya året tar sin början.

Vill du ha tips på en julklapp?

Skänk pengar till Fristadsfonden

Fristadsfonden är en fond som instiftades av Vänsterpartiets partistyrelse 1995. Via fonden hjälper vi asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat.

Genom Fristadsfondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd under de år fonden funnits. Vänsterpartiets medlemmar och sympatisörer bidrar generöst till att medel tillförs fonden.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.

Du kan också välja att betala en månatlig summa genom autogiro. Beställ blanketten genom att kontakta partikansliet: [email protected]

Vänsterpartiets Fristadsfond
Box 12660
112 93 Stockholm
Telefon: 08-617 51 86

<!– document.write( '‘ ); // –>[email protected]

Vänsterpartiets Fristadsfond
Box 12660
112 93 Stockholm
Telefon: 08-617 51 86

Uppdaterades: 24 Dec 2008